Meklēt

Mēs

Baltijas Pastorālais institūts ir Latvijas Baptistu draudžu savienības dibināta un vadīta garīgā personāla izglītības iestāde, kas veic Latvijas Baptistu draudžu savienības darbībai nepieciešamo darbinieku apmācību.

Baltijas Pastorālais institūts nav akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde. Baltijas Pastorālā institūta izsniegtās apliecības un diplomi apliecina dalībnieku piemērotību darbībai Latvijas Baptistu draudžu savienības un tās draudžu veiktajās aktivitātēs.

Mērķis un rezultāti

Programmas mērķis ir apmācīt, stiprināt un nodrošināt ar resursiem rūpīgi izvēlētus kristīgus vadītājus, lai viņi pasludinātu Evaņģēliju, dibinātu un vadītu sabiedrību ietekmējošas draudzes stratēģiski svarīgās vietās Latvijā, Baltijas reģionā un aiz tā robežām.

Programma

Darbinieki

Kaspars Šterns LBDS bīskaps; BPI Direktors
Lūkas Tolberts BPI studiju procesa vadītājs
Igors Rautmanis Mentoringa programmas vadītājs
Tomass Šulcs Studentu izaugsmes vadītājs
Žanna Drūnese Projektu vadītāja
Selga Kozlovska Administratore

Iniciatīvas