Meklēt

Nozares

Pastorālā kalpošana

Apmāca, stiprina un nodrošina ar resursiem rūpīgi izvēlētus kristīgus vadītājus, lai viņi pasludinātu Evanģēliju, dibinātu un vadītu sabiedrību ietekmējošas draudzes Latvijā un aiz tās robežām.

BPI DRAFTS

Palīdz puišiem vecumā no 14-20 gadiem izprast Evanģēliju, pilnveidot raksturu, piedzīvot un novērtēt komandas darbu un saprast savu aicinājumu.

Timoteja skola

Apmāca un izaicina esošos un topošos bērnu kalpošanā iesaistītos skolotājus mērķtiecīgai un efektīvai kalpošanai bērniem un viņu ģimenēm, sniedzot zināšanas, prasmes un atjaunotu sirdsattieksmi ar Dievu, bērniem un draudzi.

Draudžu dibināšanas apmācība M4

Sagatavo, apmāca, mentorē un nodrošina ar nepieciešamajiem resursiem draudžu dibinātājus un viņu komandas.

Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC

Kalpošanas stratēģiskā attīstības centra SĀC mērķis ir stiprināt draudzes un palīdzēt tām mērķtiecīgāk pildīt Kristus misiju, ka arī palīdzēt organizācijām mērķtiecīgāk izmatot to potenciālu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Muzikālo vadītāju skola

Sagatavo muzikālos vadītājus un kalpošanas dalībniekus šodienas un rītdienas draudzēm.

BPI Bibliotēka

Piedāvā kristīgās vērtībās balstītu, kvalitatīvu un daudzveidīgu literatūru latviešu valodā, kas palīdz lasītājam augt gan personiski, gan kalpošanā.

facebook bilžu plūsma