Meklēt
BPI BIBLIOTĒKAS mērķis ir piedāvāt kristīgās vērtībās balstītu, kvalitatīvu un daudzveidīgu literatūru latviešu valodā, kas palīdzētu augt lasītājam gan personiski, gan savā kalpošanā.

BPI Bibliotēka

Maiks Brīns "Māceklības kultūras veidošana" (2019)

Maiks Brīns piedāvā Jēzus māceklības principu apkopojumu un pieeju, kas palīdz mācīties no Jēzus piemēra un praktizēt viņa kalpošanas principus. Grāmatas pamatā ir praktiska māceklības pieeja, kas vairāk nekā 25 gadus ir veidota un uzlabota postkristīgā kontekstā un ir izaugusi par globālu māceklības kustību.
— 8€

Kur iegādāties

Jānis Rīss "Latviešu baptistu draudžu izcelšanās un viņu tālākā attīstība" (2016)

Lasot Jāņa Rīsa grāmatu “Latviešu baptistu draudžu izcelšanās un viņu tālākā attīstība”, top skaidrs, ka mums ir daudz iemeslu noliekt galvu pateicībā gan Dieva, gan baptisma kustības celmlaužu priekšā. Vienlaikus autors, vērtējot patiesību augstāk par tukšu reliģisku patosu, ļauj mums ieskatīties vēstures lappusēs, lai varam mācīties arī to, kā nevajadzētu rīkoties.

Kur iegādāties

Dītrihs Šindlers "Jēzus Modelis" (2018)

“Jēzus modelis” ir unikāla draudžu dibināšanas rokasgrāmata. Tā ir viena no retajām grāmatām pasaulē, kurā draudžu dibinā- šana aplūkota saistībā ar Jēzus Kristus mācību un kalpošanas metodēm. Grāmata domāta tiem, kas meklē Bībelē balstītu un praktisku pamatojumu draudžu dibināšanai mūsdienās.
— 7€

Kur iegādāties

Pols D. Stenlijs, Dž. Roberts Klintons "MENTORINGS" (2017)

Grāmata "Mentorings: attiecības, kas veicina izaugsmi" ir pirmā grāmata latviešu valodā, kas iedrošina un ievieš skaidrību par to, kas ir māceklība, mentorings un koučings. Tās autori - Pols D. Stenlijs ir kristīgās organizācijas "The Navigators" starptautiskais viceprezidents, Dž. Roberts Klintons ir vadības studiju asociētais profesors Fulera teoloģiskā semināra Pasaules misijas skolā.
— 10€

Kur iegādāties

Tims Česters un Stīvens Timmiss “100% DRAUDZE: Evaņģēlija un kopienas centrālā loma” (2013)

Tims Česters un Stīvens Timmiss ir draudžu dibināšanas iniciatīvas “The Crowded House”, kas aizsākusies Šefildā, Lielbritānijā, izveidotāji. Autori apgalvo, ka Evaņģēlijs un kopiena ir divi pamatprincipi, kuriem vajadzētu noteikt to, kā veidojam draudzi. Katras kalpošanas jomas - evaņģelizācijas, sociālā darba, pastorālās aprūpes, draudžu dibināšanas, māceklības, teoloģijas - saturam vienmēr jābūt Evaņģēlijam un kontekstam – kristiešu kopienai.
— 5€

Kur iegādāties

Kīts Poters “Nesatricināmā: Laulība, kas spēj izturēt dzīves zemestrīces” (2011)

Kīts Poters ir mācītājs un laulību konsultants, lektors un vairāku grāmatu autors. Viņš ir regulārs viesis Latvijā un pastāvīgs Baltijas Pastorālā institūta vieslektors. Grāmatā viņš apgalvo, ka stipru laulību veido pāra kopīgas pamatvērtības. Autors aplūko virkni šādu vērtību - uzticība, saziņa, nodošanās, cieņa, mīlestība un citas. Katrā grāmatas nodaļā doti jautājumi, kas laulātajiem var palīdzēt saprast vienam otru vērtības un veidot kopīgu stipru laulības pamatu.

Kur iegādāties

Kontakti

LBDS Kanceleja
+371 20 390 979
kanceleja(abols)lbds.lv
lbds.lv