Meklēt
Kalpošanas stratēģiskā attīstības centra SĀC mērķis ir stiprināt draudzes un palīdzēt tām mērķtiecīgāk pildīt Kristus misiju, ka arī palīdzēt organizācijām mērķtiecīgāk izmatot to potenciālu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC

Programma

Palīdzam draudzēm un organizācijām definēt realitāti, noteikt to stiprās un vājās puses, kā arī sniegt ieteikumus, kas varētu palīdzēt tām mērķtiecīgāk izmantot savus resursus.

Mērķis

Kalpošanas stratēģiskās attīstības centra SĀC mērķis ir stiprināt draudzes, kā arī palīdzēt organizācijām mērķtiecīgāk izmantot to potenciālu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Kontakti

Igors Rautmanis
+371 27702028
bpi(abols)lbds.lv
www.sacentrs.lv

 

 

Izvērtēšanas procesu draudzē iesākām jau vismaz pusotru gadus pirms SĀC izvērtēšanas. Sapratām, ka ir svarīgi uzzināt, kāds ir mūsu draudzes garīgais stāvoklis un vēlējāmies redzēt objektīvu skatījumu uz draudzi no malas.
Procesa laikā ieraudzījām gan savas draudzes plusus, gan mīnusus. Piemēram, kalpošanu vadītāji bija pārstrādājušies, sapratām, ka nepieciešams pārdalīt atbildības un svarīgi organizēt regulāras tikšanās ar kalpošanas vadītājiem. Tāpat arī uzsākām dievkalpojumu tēmas sasaistīt ar draudzes mērķiem un šī gada laikā visi mērķi būs izrunāti.
Edgars Mažis Mācītājs