Meklēt
Lai vadītu un dibinātu kristocentriskas, misionālas un pavairoties spējīgas draudzes Latvijā un ārpus tās robežām, ir nepieciešami puiši un vīri, kuri sadzird Kristus aicinājumu un uzdrīkstas tam atsaukties.

Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC

Programma

Palīdzam draudzēm un organizācijām definēt realitāti, noteikt to stiprās un vājās puses, kā arī sniegt ieteikumus, kas varētu palīdzēt tām mērķtiecīgāk izmantot savus resursus.

Mērķis

Kalpošanas stratēģiskās attīstības centra SĀC mērķis ir stiprināt draudzes, kā arī palīdzēt organizācijām mērķtiecīgāk izmantot to potenciālu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Kontakti

Tomass Šulcs
+371 26765686
bpiplatforma(abols)gmail.com