Meklēt
Kalpošanas stratēģiskā attīstības centra SĀC mērķis ir stiprināt draudzes un palīdzēt tām mērķtiecīgāk pildīt Kristus misiju, ka arī palīdzēt organizācijām mērķtiecīgāk izmatot to potenciālu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC

Programma

Palīdzam draudzēm un organizācijām definēt realitāti, noteikt to stiprās un vājās puses, kā arī sniegt ieteikumus, kas varētu palīdzēt tām mērķtiecīgāk izmantot savus resursus.

Mērķis

Kalpošanas stratēģiskās attīstības centra SĀC mērķis ir stiprināt draudzes, kā arī palīdzēt organizācijām mērķtiecīgāk izmantot to potenciālu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Kontakti

Igors Rautmanis
+371 27702028
bpi(abols)lbds.lv
www.sacentrs.lv

 

 

Grobiņas draudzei izvērtēšana ir bijusi ļoti svētīga. Cilvēki varēja izteikt savas domas par draudzi, kalpošanu un vadību. Šis process deva iespēju paskatīties uz sevi no malas. Nav viegli dzirdēt par sevi labas un arī ne tik labas lietas. Tomēr biju ļoti pārsteigts, ka mums ir stiprās puses. Tagad mums priekšā ir liels darbs, lai uzlabotu situāciju daudzās nozares. Es to redzu kā ļoti lielu iespēju draudzes vadībai, jaunajiem vadītajiem un pašai draudzei. Katrai draudzei šāda izvērtēšana būtu svētīga, godīga, varbūt pat grūta, bet - vajadzīga.
Kaspars Jonass Grobiņa