Meklēt
Kalpošanas stratēģiskā attīstības centra SĀC mērķis ir stiprināt draudzes un palīdzēt tām mērķtiecīgāk pildīt Kristus misiju, ka arī palīdzēt organizācijām mērķtiecīgāk izmatot to potenciālu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC

Programma

Palīdzam draudzēm un organizācijām definēt realitāti, noteikt to stiprās un vājās puses, kā arī sniegt ieteikumus, kas varētu palīdzēt tām mērķtiecīgāk izmantot savus resursus.

Mērķis

Kalpošanas stratēģiskās attīstības centra SĀC mērķis ir stiprināt draudzes, kā arī palīdzēt organizācijām mērķtiecīgāk izmantot to potenciālu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Kontakti

Igors Rautmanis
+371 29 445 667
igors(abols)sacentrs.lv
www.sacentrs.lv