Meklēt
Lai vadītu un dibinātu kristocentriskas, misionālas un pavairoties spējīgas draudzes Latvijā un ārpus tās robežām, ir nepieciešami puiši un vīri, kuri sadzird Kristus aicinājumu un uzdrīkstas tam atsaukties.

Mērķis un rezultāti

Programmas mērķis ir apmācīt, stiprināt un nodrošināt ar resursiem rūpīgi izvēlētus kristīgus vadītājus, lai viņi pasludinātu Evaņģēliju, dibinātu un vadītu sabiedrību ietekmējošas draudzes stratēģiski svarīgās vietās Latvijā, Baltijas reģionā un aiz tā robežām.

Apgūstot programmu, studenti spēs:

SATURS – apmācība “galvai”
 

 • dziļāk izprast Bībeles saturu un teoloģiskās patiesības, kā arī to aktualitāti mūsdienu kultūras kontekstā;
 • domāt par kristīgo ticību un kalpošanu kritiski un novatoriski; 
 • formulēt savu nostāju un pamatot to precīzi, skaidri un ar pazemīgu attieksmi;
 • apzināties Dieva nodomus vietējā un globālā mērogā; 
 • izprast un pieņemt Dieva nodomus un misiju vietējai draudzei;
 • saprast un novērtēt draudžu dibināšanas lomu Dieva nodomos;
 • saprast personiskās un organizācijas izaugsmes dinamiku: attīstības posmus, krīzes un pārmaiņas;
 • pārzināt kristietības vēsturi, savu un citas kristīgās tradīcijas.

PRASMES – apmācība “rokām”
 

 • vadīt vietējo draudzi vai kalpošanu ar stratēģisku, vizionāru, novatorisku un proaktīvu pieeju;
 • veidot jaunu draudzi, kristīgu kopienu vai kalpošanu;
 • izprast Rakstus un komunicēt tos skaidri un efektīvi;
 • iesaistīties evaņģelizācijā, māceklībā un mentoringā;
 • sniegt pastorālo aprūpi dažādām cilvēku grupām;
 • ar atbildības sajūtu pārvaldīt savus personiskos un kalpošanas resursus;
 • sadarboties ar citiem vadītājiem kristīgā un sekulārā kontekstā;
 • izvērtēt draudzi vai kalpošanu un ieviest nepieciešāmās pārmaiņas veselīgā veidā;
 • veidot un vadīt komandu.

RAKSTURS – apmācība “sirdij”
 

 • arvien labāk izprast sevi, citus un Dievu (dāvanas, aicinājums, personība, mērķtiecīga izaugsme attiecībās ar Kristu);
 • turpināt veidot Dieva Valstības domāšanu un mācīties mūža garumā;
 • piedalīties autentiskā ticības kopienā savas un citu ticīgo garīgās izaugsmes veicināšanai;
 • mierīgi, izsvērti un paļāvībā uz Dievu risināt sarežģītas situācijas;
 • pastāvīgi izvērtēt sevi un savu rīcību.

KULTŪRA – apmācība “kājām”
 

(Kultūra ir cilvēku, grupu un sabiedrības uzvedība, kas balstās viņu pasaules uzskatā.)

 • prasmīgi analizēt kultūru visos tās līmeņos – no globālās līdz vietējo subkultūru līmenim;
 • censties izprast, kā šīs dažādās kultūras izprot Dievu, kristietību un garīgumu;
 • noteikt, kad atšķirības un konflikti draudzē vai kalpošanā izriet no principa, aizsprieduma vai kultūras iezīmēm;
 • radoši un mērķtiecīgi iesaistīties dažādās sabiedrības dzīves jomās;
 • nest Evaņģēliju dažādām sabiedrības grupām, komunicējot tām saprotamā valodā;
 • izskaidrot un aizstāvēt kristīgās nostādnes kultūrvidei saprotamos veidos.

Kontakti

Tomass Šulcs
+371 26 765 686
bpiplatforma(abols)gmail.com