Meklēt
Lai vadītu un dibinātu kristocentriskas, misionālas un pavairoties spējīgas draudzes Latvijā un ārpus tās robežām, ir nepieciešami puiši un vīri, kuri sadzird Kristus aicinājumu un uzdrīkstas tam atsaukties.

Programma

Jaunu studentu uzņemšana

BALTIJAS PASTORĀLAJĀ INSTITŪTĀ PASTORĀLĀS KALPOŠANAS PROGRAMMĀ

BPI ir 3 gadu nepilna laika mācību programma, kuras laikā esošie un topošie vadītāji tiek sagatavoti kalpošanai draudzē, misijā, organizācijā u.c.

Programmas mērķis ir apmācīt, stiprināt un nodrošināt ar resursiem rūpīgi izvēlētus kristīgus vadītājus, lai viņi pasludinātu Evaņģēliju, dibinātu un vadītu sabiedrību ietekmējošas draudzes stratēģiski svarīgās vietās Latvijā, Baltijas reģionā un aiz tā robežām.

Trīs uzsvari:

1. Vadīt sevi: uzņemties atbildību par savām attiecībām ar Kristu, rakstura attīstību un iesaistīšanos Evaņģēlija kopienā

2. Vadīt komandu: uzņemties atbildību par kalpošanas uzdevumu/ jomu un kristiešiem, kurus Dievs uztic kopīgai kalpošanai

3. Vadīt draudzi: uzņemties atbildību par draudzes vadīšanu konkrētā lomā

Mācību Tēmu grupas (moduļi):

  • Bībele un tās interpretācija
  • Kristieša personiskā izaugsme 
  • Misija un draudžu dibināšana
  • Teoloģijas pamati
  • Pastorālā kalpošana
  • Dažādas kalpošanas prasmes
  • Kalpošanas komandas un draudzes vadīšana
  • Kultūras inteliģence

Aicinām ikvienu, kurš ir sajutis Dieva pamudinājumu un vēlas mācīties Baltijas Pastorālajā institūtā, pieteikties mācībām līdz 31. jūlijam.

Video prezentācija 2019 - https://www.facebook.com/bpiriga/videos/347123659323812/

 

Kontakti

Tomass Šulcs
+371 26765686
bpiplatforma(abols)gmail.com