Meklēt

Nozares

Pastorālā kalpošana

Apmāca, stiprina un nodrošina ar resursiem rūpīgi izvēlētus kristīgus vadītājus, lai viņi pasludinātu Evanģēliju, dibinātu un vadītu sabiedrību ietekmējošas draudzes Latvijā un aiz tās robežām.

BPI DRAFTS

Palīdz puišiem vecumā no 14-20 gadiem izprast Evanģēliju, pilnveidot raksturu, piedzīvot un novērtēt komandas darbu un saprast savu aicinājumu.

BPI man bija nākamais loģiskais solis, lai virzītos tuvāk pilna laika kalpošanai draudzē kā sludinātājam. Apzinājos, ka ar manām šī brīža zināšanām ir par maz. Mācību laikā es ieraudzīju kristietību plašāk. Tā rezultātā izmainījās tas kā es sniedzu atbildes cilvēkiem kā arī sludinot atmetu to ticības naivumu, kas man iepriekš bija.
Matīss Babrovskis 2018. g. absolvents

Ietekme