Meklēt

Pateicības vakariņas 2023

10. Janvāris 2024

“Tas, ko mēs šodien darām, tas nav stāsts par mani un tevi, tas ir stāsts par nākamo paaudzi, kas veidojas, par ietekmi, kas paliks ilgi pēc mums,” šī doma, liecībās, dzīves stāstos un dažādos piemēros izteikta, vairākkārt izskanēja aizvadītajās BPI Pateicības vakariņās, kas notika 2023. gada 6. decembrī.

Tie stāsti, kurus stāstām šodien, iespējami, pateicoties cilvēku ticībai un darbam vēl pirms mēs kļuvām par daļu no šiem stāstiem. To spilgti ilustrēja BPI dibinātāja Pētera Sproģa stāsts, kurā atklājās, kā viņa vectēva, mācītāja Žaņa Ludvika, iedrošināts, kalpošanu pirms apmēram piecdesmit gadiem uzsāka mācītājs Edgars Freivalds. Viņam kalpojot Pitraga draudzē, Dievu iepazina puiši, kuri vēlāk kļuva par BPI studentiem un uz BPI DRAFTS nometni uzaicināja Aleksandru Kenigsvaldu, kas tagad kļuvis par BPI DRAFTS vadītāju. Pateicības vakariņās viņš pastāstīja par nometnēm un dažādiem veidiem, kā DRAFTS komanda strādā, uzrunājot puišus, palīdzot viņiem augt par vīriem pēc Dieva sirds. Pateicības vakariņās šogad varēja sastapt arī vīrus, kas piedalījušies BPI DRAFTS otrajā nometnē vīriem, kas notika pagājušajā vasarā. Aleksandra stāstījums parādīja, ka arī viņa stāsts ies daudz tālāk, jo jau tagad tajā ir vieta viņa māsasdēlam, kas piedalījies BPI DRAFTS 1. līmeņa nometnē, un kursabiedram, kuru uzaicinājis uz vīru nometni, un abiem viņiem tās ir bijušas pieredzes, kas ietekmējušas viņu dzīves.

Tie stāsti, kurus stāstām šodien, iespējami, pateicoties cilvēku ticībai un darbam vēl pirms mēs kļuvām par daļu no šiem stāstiem.

“BPI DRAFTS nometnes un Pastorālās kalpošanas programma ir kā stādu audzētavas, kurās pirmajos gados neredzam milzīgas pārmaiņas, bet ticam, ka tur veidojas pamats, tur aug spēcīgas un stabilas saknes, tur veidojas vīri, kas būs ne vien droši un pārliecināti par savu aicinājumu, bet arī spēs nest pārmaiņas visur, kur viņi atradīsies. Tā ir BPI misija – dot šiem vīriem to, kas nepieciešams, lai viņi varētu sludināt evaņģēliju, dibināt jaunas draudzes, stiprināt esošās draudzes,” teica BPI direktors, bīskaps Kaspars Šterns. Par to, kā tas notiek, varēja uzzināt, ieklausoties vairākos stāstos.

BPI 2. grupā, kas mācības uzsāka 2009. gadā, mācījās Ilvars Ieviņš. Tagad viņš kopā ar ģimeni kalpo Valmierā. Pateicības vakariņās Valmieras draudzes priekšniece Ilze Eglāja pastāstīja, ko draudze piedzīvojusi, paliekot bez mācītāja un ejot cauri pandēmijas laikam, un pateicās par palīdzību, ko draudze saņēmusi, pateicoties Valmieras draudzes loceklim Edgaram Smilgam, BPI absolventam Mārtiņam Svitkam un studentam Mārtiņam Ozoliņam, kas braucis no Talsiem, lai sludinātu, palīdzētu mazajām grupām un citādi atbalstītu draudzi. “Tagad no izdzīvošanas esam iegājuši attīstības fāzē,” secināja Ilze Eglāja, “draudzes vadības komanda ieguvusi milzīgu atbalstu, un vēl – Ieviņu ģimene ir lielisks piemērs tam, kādai ir jābūt ģimenei.” Savukārt Ilvars Ieviņš, atskatoties uz mācību laiku BPI, sacīja, ka joprojām novērtē zināšanas, kas iegūtas, kā arī attiecības, kas kopš mācību laika joprojām tiek uzturētas ar kursabiedriem, pasniedzējiem, mentoriem. Valmieras draudze ir viena no draudzēm, kas bauda BPI darba augļus – draudzei pievienojušās jaunas ģimenes, attīstās mazo grupu darbs, darbs ar vīriem, ģimenēm, tiek plānota sava dievnama celtniecība (lai gan Valmieras draudze nosvinējusi jau 111 pastāvēšanas gadus, tai nekad nav bijis sava dievnama), un viens no šī gada mērķiem ir arī izvirzīt sludinātāju Ilvaru Ieviņu ordinēšanai par mācītāju.
 

BPI vēlējos mācīties, lai uzzinātu, kā pukst baptistu sirds.

Savukārt šī gada BPI absolventu Gitas Kudiņas un Jāņa Ābola stāsts atklāja, kā mācības BPI iespaidojušas viņus pašus un arī Brocēnu draudzi. “BPI vēlējos mācīties, lai uzzinātu, kā pukst baptistu sirds,” sacīja Brocēnu draudzes priekšniece Gita Kudiņa. Kā svētību viņa piedzīvojusi to, ka BPI ir droša vieta, kur tiec gaidīts, kur saņem rūpes, kur pasniedzēji gatavi dot un ieguldīt studentos, mācību laikā iepazīti cilvēki no citām draudzēm, un kā ieguvumu Gita minēja arī mājasdarbus, kas prasījuši daudz darba, bet bijuši interesanti un daudz devuši. “BPI pirmo reizi sapratu, ko nozīmē īsta, patiesa brāļu mīlestība,” par savu laiku BPI teica Jānis Ābols, kurš tagad atsaucies uzsākt kalpošanu Brocēnu draudzē. Kā lielāko draudzes uzdevumu viņi abi min evaņģelizāciju, kas dotu iespēju to mīlestību, ko piedzīvo draudzē, iepazīt arī tiem, kas ir ārpus draudzes – ģimenes locekļiem, kolēģiem u.c.

BPI absolventi kalpo ne vien esošajās draudzēs, bet dibina arī jaunas draudzes. Pateicības vakariņās varēja iepazīties ar Talsu baptistu draudzes “Vieta” dibinātāju, BPI 3. kursa studentu Mārtiņu Ozoliņu. “Dibinot draudzi, vēlējos, ka tā nav “Mārtiņa draudze” vai brīvā draudze, bet, lai cilvēki, kas ir draudzē, jūtas piederīgi kaut kam. BPI man personīgi iedeva šo piederības sajūtu Baptistu draudžu savienībai,” sacīja Mārtiņš.

BPI darbs var notikt, pateicoties Dieva svētībai un daudzu cilvēku nesavtīgai palīdzībai. Kādi no viņiem ik gadu satiekas Pateicības vakariņās. Jautāts, kādēļ atsaucies ielūgumam uz Pateicības vakariņām un kas visvairāk palicis atmiņā, Liepājas Ciānas draudzes priekšnieks Jānis Čirkšis saka: “Uzskatu, ja redzi labu lietu, bet pats nevari vai negribi aktīvi iesaistīties, tad vismaz atbalsti! Jauno draudžu darbinieku apmācība BPI ir viena no šīm labajām lietām. Lieliski, ka ir darbinieki, kas skolo, labi, ka ir kādi, kas velta tam laiku un skolojas, lai pēc laika vadītu un pozitīvi virzītu citus. Pirmo labo iespaidu par sevi BPI studenti atstāja jau pie sagaidīšanas – ar kādu uzmanību un laipnību tika piedāvāta pirmā siltās tējas tase. No jaunajiem darbiniekiem tādu attieksmi un daudz ko citu droši vien gaidīs ikviena draudze, kur studijas beigušie nonāks. Patika un iespiedās atmiņā BPI direktora Kaspara Šterna stāsts par bambusu. Bambusam vajadzīgi vairāki gadi, lai no sēklas izveidotos sakņu sistēma, bet, kad tā izveidojusies, tas aug strauji, ļoti strauji, pat vairākus desmitus centimetrus dienā. Vēlu stipras saknes, lai augtu!” 

Savukārt BPI absolvents, Liepājas Pāvila draudzes sludinātājs Raitis Šķerbergs, kas uz Pateicības vakariņām ieradies kopā ar sievu un vien pāris mēnešu veco meitiņu, novērtē iespēju satikties ar BPI “ģimeni”. “Ir labi, ka esam daļa no kādas kopienas – mazākas un arī lielākas. Pateicības vakariņas un BPI – atbalstītāji un studenti – tā ir viena no manām lielajām kopienām. Pateicības vakariņas ir vieta, uz kurieni dodos, kur satieku cilvēkus, kas man ir mīļi, pazīstami, kurus man ir prieks redzēt, ar kuriem esmu dažādos veidos vienots. Šajās Pateicības vakariņās mani īpaši iedrošināja BPI dibinātāja Pētera Sproģa sacītais, kā viņš ar piemēriem par savu vectēvu un citiem kalpotājiem norādīja, ka šis ir ilgtermiņa darbs. Iespējams, es pat šodienas sējai neredzēšu augļus, kur tie aizstiepjas nākotnē pēc manis,” saka Raitis Šķerbergs.

BPI ir reāla platforma Dieva darbam un Dieva brīnumiem!

Pateicības vakariņas – tā ir arī skaista mūzika, kuru šogad sniedza Anete Kozlovska un Jolanta Šulca, tās ir arī gardas vakariņas un sarunas ar blakussēdētājiem. BPI Pateicības Vakariņas – tā ir arī vieta, kur pārliecināties un pašiem piedzīvot – Dieva darbam nebūs apstāties. Par to ļoti personīgi pārliecinājusies Vita Robalta no Rīgas Mateja draudzes, kas BPI darbu atbalsta jau no pašiem tā pirmsākumiem. Sarunas, kas sākušās Pateicības vakariņu viesu vidū, mēdz aizvest arī tālāk nekā BPI darbs un tā atbalstīšana. Viens piemērs tam – finansējuma atrašana Rīgas Pestīšanas tempļa jumtam. Liecību par to, kā Dievs Pateicības vakariņu laikā savedis kopā cilvēkus, devis gudrību un izdošanos, varēsiet lasīt nākamajā “Baptistu Vēstneša” numurā. Vita Robalta savā liecībā par to saka: “BPI ir reāla platforma Dieva darbam un Dieva brīnumiem!”

Videoieraksti no BPI Pateicības vakariņām atrodami šeit - 
BPI dibinātāja Pētera Sproģa uzruna;
Intervijas un BPI darba prezentācija - Kaspars Šterns.

Pateicamies Dievam par Viņa darbu caur BPI un visiem, kas šo darbu atbalsta ar ziedojumiem, aizlūgšanām un savu līdzdalību.

BPI darbu varat atbalstīt, ziedojot
Baltijas Pastorālais institūts
Reģ. Nr. 40008122717
LV89HABA0551019582521

Sagatavoja
Baltijas Pastorālais institūts

 

Iet uz ziņu sarakstu