Meklēt
Lai vadītu un dibinātu kristocentriskas, misionālas un pavairoties spējīgas draudzes Latvijā un ārpus tās robežām, ir nepieciešami puiši un vīri, kuri sadzird Kristus aicinājumu un uzdrīkstas tam atsaukties.

Timoteja skola

Ziņas un notikumi

Timoteja skolas ziņu arhīvs un notikumu kalendārs.

Programma

Timoteja skolas mērķis ir apmācīt un izaicināt esošos un topošos bērnu kalpošanā iesaistītos dalībniekus mērķtiecīgai un efektīvai kalpošanai bērniem un viņu ģimenēm. Programma sniedz zināšanas un prasmes un veicina atjaunotu sirdsattieksmi pret Dievu, bērniem un draudzi.

Pieteikties

Pieteikšanās mācībām Timoteja skolā.

Par svētdienskolu

Timoteja skolas darbība tiek realizēta sadarbībā ar LBDS Svētdienskolu apvienību, kas apvieno LBDS draudžu svētdienskolas un citas bērnu kalpošanas vienības, kas brīvprātīgi iesaistās SA darbā.

Kontakti

Tomass Šulcs
+371 26 765 686
bpiplatforma(abols)gmail.com