Meklēt
Lai mācītu, jāmācās. Lai dotu, jāsaņem. Timoteja skolā draudžu bērnu kalpošanas darbinieki mācās, lai varētu mācīt citus, un saņem, lai varētu tālāk dot. Jaunas zināšanas, jaunas prasmes un atjaunota attieksme attiecībās ar Dievu, draudzi un bērniem.

Par svētdienskolu

Timoteja skolas darbība tiek realizēta sadarbībā ar LBDS Svētdienskolu apvienību, kas apvieno LBDS draudžu svētdienskolas un citas bērnu kalpošanas vienības, kas brīvprātīgi iesaistās SA darbā. Tās uzdevums ir sekmēt svētdienskolas un bērnu kalpošanas darbu draudzēs, draudžu filiālēs, kā arī jebkurā citā vidē, lai bērni un viņu ģimenes iepazītu Dievu, kļūtu par Kristus mācekļiem un dzīvotu dzīvi, kas apliecina un pagodina Dievu.

Kontakti

Estere Roze
+371 29110770
timotejaskola(abols)lbds.lv