Meklēt

Programma

Programma veidota tā, lai palīdzētu dalībniekiem atrast, salīdzināt, pielietot un izvērtēt atbildes uz jautājumiem:

Ko mācām?

Atbildes meklējam kursu “Bībeles pārskats” un “Doktrīnas” nodarbībās un mājas darbos.

Kam un kā mācām?

Apskatām cilvēka attīstību un vajadzības dažādos vecumposmos, veidojam nodarbību un pasākumu plānus bērniem un ģimenēm, iegūstam pieredzi no dažādiem viesiem par dažādiem bērnu kalpošanas aspektiem, lasām un pārrunājam grāmatas, kas skar dažādas kalpošanas jomas.

Kas māca?

Dalībnieku personīgā izaugsme attiecībās ar Dievu, bērniem un draudzi tiek veicināta mazo grupu diskusijās, mērķu grupās, nodarbībās par vadību, ar pieredzes punktu sistēmas palīdzību, kā arī piedaloties vasaras nometnē.

Apmācības forma: neklātiene. Liela nozīme ir dalībnieku patstāvīgajam darbam mājās un nodarbībām Rīgā.

Apmācības ilgums: 4 nedēļas nogales pavasarī, 4 dienu nometne vasarā un 4 nedēļas nogales rudenī. Mācību nedēļas nogalēs tikšanās piektdienas vakarā 17:00-21:00 un sestdienā 9:00-17:00.

Maksa: EUR 40 dalībniekiem no Rīgas, EUR 35 dalībniekiem no citām vietām par mēnešiem, kad notiek klātienes tikšanās.