Meklēt
Lai vadītu un dibinātu kristocentriskas, misionālas un pavairoties spējīgas draudzes Latvijā un ārpus tās robežām, ir nepieciešami puiši un vīri, kuri sadzird Kristus aicinājumu un uzdrīkstas tam atsaukties.

Pasniedzēji

Edgars Mažis

Edgars Mažis ir BPI lektors Vecās Derības un pastorālās kalpošanas un padomdošanas jomās. Edgars ir Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātes absolvents. Viņš ieguvis praktiskās teoloģijas maģistra grādu Gordona Konvela Teoloģiskajā seminārā (ASV) un teoloģijas maģistra grādu Starptautiskajā Baptistu teoloģiskajā seminārā (Čehija). Edgars ir Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs kopš 1993. gada.