Meklēt
Lai vadītu un dibinātu kristocentriskas, misionālas un pavairoties spējīgas draudzes Latvijā un ārpus tās robežām, ir nepieciešami puiši un vīri, kuri sadzird Kristus aicinājumu un uzdrīkstas tam atsaukties.

Pasniedzēji

Dr. Ilmārs Hiršs

Dr. Ilmārs Hiršs ir Latvijas Kristīgās akadēmijas asociētais profesors Bībeles teoloģijā. Viņš ir atjaunojis un vadījis Latvijas Baptistu draudžu savienības Teoloģijas semināru, Kristīgās vadības koledžu, darbojies kā LBDS ģenerālsekretārs. Dr. I. Hiršs ir LBDS Bīskapa teoloģiskās komisijas vadītājs. Dr. I. Hiršam ir vairāk nekā 50 publikāciju Latvijas, ASV, Vācijas un Čehijas teoloģiskajos izdevumos. Viņš ir piedalījies ar referātiem teoloģiskās un zinātniskās konferencēs Vācijā, Zviedrijā un Latvijā. Vairāku grāmatu autors, jaunākās - “Debesis ir visur” un “Patiesības Gara spēkā”.

Lasīt vairāk - Ilmāra Hirša mājas lapā.