Meklēt
Mēs nemeklējam pareizos, bet aicinātos.
Mēs nemeklējam ērtos, bet drosmīgos.
Mēs nemeklējam pārgudros, bet atbildīgos.
Mēs nemeklējam tos, kas prot tikai pasūtīt, bet grib būt sūtīti!

Programma

BPI DRAFTS galvenais mērķis ir sagatavot, apmācīt un izaicināt puišus, lai Viņi veidotos par Dievbijīgiem vadītājiem, kas spēj ap sevi radīt sekotājus, īstenot Dieva aicinājumu un radīt pārmaiņas sabiedrībā.

 

“Mēs nemeklējam pareizos, bet aicinātos. Mēs nemeklējam ērtos, bet drosmīgos. Mēs nemeklējam pārgudros, bet atbildīgos. Mēs nemeklējam tos, kas prot tikai pasūtīt, bet, kas grib būt sūtīti.”

Pamatprincipi

“Mācīšanās ar pieredzes palīdzību” princips - puiši zināšanas iegūst un pārbauda dažādos praktiskos uzdevumos, un viņi saņem savas darbības izvērtējumu gūto zināšanu gaismā.

Apmācības pēctecības princips – puiši var iesaistīties mentoringa programmā, kas palīdz pilnveidot raksturu un prasmes visa gada garumā.

BPI DRAFTS nometnes sastāvs no 3 līmeņiem: 

1.LĪMENIS - Šīs nometnes mērķis ir palīdzēt puišiem vecumā 14 - 19 gadiem izprast dzīves pamatvērtības, pilnveidot raksturu, piedzīvot un novērtēt komandas darbu un saprast savu aicinājumu. Nometnes laikā tiks apskatītas tādas tēmas kā: Kas ir vīrišķība un kā Dievs to veido? Kā nostiprināt savu raksturu? Kā būt par vīru, kas spēj ietekmēt citus? Kā saprast savu aicinājumu? Lai dzirdētā vēsts nebūtu tikai teorija, dalībnieki veiks dažādus uzdevumus, kas palīdzēs dzirdēto labāk saprast un to izdzīvot praksē. Nometni vada pieredzējuši vadītāji, garīdznieki un tēvi.

2. LĪMENIS - Otrajā līmenī piedalās tie dalībnieki, kas ir izgājuši pirmo līmeni. Šajā nometnē puiši praktiski izdzīvo 1. līmenī apgūtās zināšanas. Teorētiskajai apmācībai seko prakse kādā draudzē vai draudžu dibināšanas vietā. Nomentē puiši iemācās uzņemties atbildību, strādāt komandā, praktiski kalpot un organizēt projektus. Puišiem līdzās ir mentori, kuri arī iesaistās kalpošanā.

3. LĪMENIS - Šajā līmenī tiek uzaicināti puiši, kuri iepriekšējos līmeņos ir parādījuši vadītāja prasmes un potenciālu. Dalībniekam ir jābūt gatavam uzņemties vadīt 3-5 cilvēku komandu. Vadītājs iegūs kvalitatīvu apmācību kā vadīt komandu, kā komunicēt ar komandu, kā risināt krīzes komandā. Pēc teorētiskās apmācības, dalībnieks kopā ar komandu dodas praksē. Prakses laikā par visu – mērķtiecīgu kalpošanu un komandas sadzīves jautājumiem - atbildīgs ir komandas vadītājs. Nometnes vadītāji piedalās kā mentori, kas atbalsta, pamāca, palīdz komandu vadītājiem pieaugt spējā un prasmēs vadīt.

BPI DRAFTS "MOBILIZĀCIJA" - Šī ir nometne visiem puišiem, kas ir piedalījušies kādā no BPI DRAFTS nometnēm, kā arī ikvienam, kas to vēl nav darījis. Nometnes mērķis ir kopīgi gūt jaunu iedvesmu un iedrošinājumu ikdienas dzīvei, kalpošanai un izaicinājumu pārvarēšanai, kā arī no jauna mobilizēties kalpošanai apkārtējiem cilvēkiem. Nometne ir lieliska iespēja aicināt līdzi draugus – puišus, kuri vēl nav piedalījušies BPI DRAFTS nometnēs.

BPI DRAFTS "DELTA" - Šī ir mentoringa programma, caur kuru nometnes vadītāji var turpināt darbu ar nometnes dalībniekiem visa gada griezumā. "DELTA" - Dievs, Efektivitāte, Līderība, Ticība, Atbildība. Šīs īpašības DRAFTS vēlas redzēt nākotnes vadītājos, tāpēc svarīgs ir darbs ar nometnes dalībniekiem ilgtermiņā. Programmā ir iekļauta gan teorija, gan praktiski uzdevumi. 

 

Kontakti

Aleksandrs Kēnigsvalds
+371 20598027
aleksandrs.kenigsvalds(abols)gmail.com

www.bpidrafts.lv