Meklēt
Mēs nemeklējam pareizos, bet aicinātos.
Mēs nemeklējam ērtos, bet drosmīgos.
Mēs nemeklējam pārgudros, bet atbildīgos.
Mēs nemeklējam tos, kas prot tikai pasūtīt, bet grib būt sūtīti!

Programma

BPI DRAFTS merķis ir palīdzēt puišiem vecumā no 13-19 gadiem izprast Evaņģēliju, pilnveidot raksturu, piedzīvot un novērtēt komandas darbu un saprast savu aicinājumu.

 

BPI DRAFTS

“Mēs nemeklējam pareizos, bet aicinātos. Mēs nemeklējam ērtos, bet drosmīgos. Mēs nemeklējam pārgudros, bet atbildīgos. Mēs nemeklējam tos, kas prot tikai pasūtīt, bet, kas grib būt sūtīti.”

Pamatprincipi

“Mācīšanās ar pieredzes palīdzību” princips - puiši zināšanas iegūst un pārbauda dažādos praktiskos uzdevumos, un viņi saņem savas darbības izvērtējumu gūto zināšanu gaismā.

Apmācības pēctecības princips – puiši var iesaistīties mentoringa programmā, kas palīdz pilnveidot raksturu un prasmes visa gada garumā.

DRAFTS ziemā un vasarā notiek trīs līmeņos

1. līmenis

Puiši apgūst tādas tēmas kā: Kas ir Evaņģēlijs? Kā dzīvot Evaņģēlijā? Kā pasludināt Evaņģēliju? Kā saprast savas dzīves aicinājumu? Kā dzīvot pēc sava aicinājuma?

2. līmenis 

Puiši praktiski izdzīvo 1. līmenī apgūtās zināšanas. Teorētiskajai apmācībai seko prakse kādā draudzē vai draudžu dibināšanas vietā. Puišiem līdzās ir mentori, kuri arī iesaistās kalpošanā.

3. līmenis 

Puišiem, kuri piedalījušies 1. un 2. līmeni un gada laikā spējuši izveidot 3-5 cilvēku komandu dalībai šajā nometnē. Komandas piedalās teorētiskajā apmācībā un prakse, apgūstot tādas tēmas kā kalpošana, mērķtiecīgums, deleģēšana un lomas komandā. Prakses laikā par visu – mērķtiecīgu kalpošanu un komandas sadzīves jautājumiem - atbildīgi ir komandu vadītāji. Komandām līdzās ir mentori, kuri tās vēro, lūdz Dievu un iedrošina vadītājus.

Kontakti

Aleksandrs Kēnigsvalds
+371 20598027
aleksandrs.kenigsvalds(abols)gmail.com