Meklēt
Kalpošanas stratēģiskā attīstības centra SĀC mērķis ir stiprināt draudzes un palīdzēt tām mērķtiecīgāk pildīt Kristus misiju, ka arī palīdzēt organizācijām mērķtiecīgāk izmatot to potenciālu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Programma

Kalpošanas stratēģiskās attīstības centra SĀC mērķis ir stiprināt draudzes un palīdzēt tām mērķtiecīgāk pildīt Kristus misiju, kā arī palīdzēt organizācijām mērķtiecīgāk izmantot to potenciālu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Galvenie darbības virzieni:

1. Draudžu un organizāciju izvērtēšana un attīstība:

  • izvērtējums - realitātes definēšana, konstatējot stiprās puses un šķēršļus to attīstībai;
  • konkrētu ieteikumu sniegšana, lai palīdzētu draudzei vai organizācijai attīstīt Dieva doto potenciālu un īstenot tās mērķus;
  • mentoringa atbalsta sniegšana draudzes vai organizācijas vadībai, īstenojot šos ieteikumus.

2. Mentoringa kultūras veidošana vadītāju vidū

3. Stratēģisku partnerattiecību veidošana starp draudzēm, kas vērsta uz konkrētu kalpošanas mērķu īstenošanu

4. Draudžu attīstību veicinošu resursu veidošana

Kontakti

Igors Rautmanis
+371 29 445 667
igors(abols)sacentrs.lv
www.sacentrs.lv