Meklēt

Timoteja skolas 3.izlaidums

3. Februāris 2018

LBDS Svētdienskolotāju konferences laikā 2018. gada 3. februārī izlaidumu svinēja BPI Timoteja skolas 3. grupa“Timoteja skola deva iespēju pieaugt ne vien zināšanās, bet arī mīlestībā, iecietībā, paklausībā un centībā. Dievs šeit pilnveidoja mūs visā, kas saistīts ar kalpošanu bērniem. Mums veidojās plašāks skatījums uz Bībelē aprakstītajiem notikumiem. Te iepazināmies ar vecumposmu attīstību un to psiholoģiskajiem aspektiem, guvām vērtīgus padomus saskarsmei ar sāpinātiem bērniem. Timoteja skolā ieguvām zināšanas un pieredzi nodarbību un pasākumu veidošanā un vadīšanā, tikām iedrošināti uzlabot publiskās runas prasmes un uzstāties auditorijas priekšā. Timoteja skola ir vieta, kur ne tikai mācīties. Tā ir vieta, kur satikties, draudzēties, saņemt izaicinājumus un iedrošinājumu šos izaicinājumus pārvarēt. Tas ne vienmēr bija viegli, bet svētīgi gan!” – tā mācības Timoteja skolā vērtē 3. grupas dalībnieces.

Iet uz ziņu sarakstu