Meklēt

Sveicam Kristus dzimšanas svētkos!

21. Decembris 2022

Lai virs zemes taptu zināms Tavs ceļš, visās tautās Tava palīdzība un svētība!
Psalmi 67:3

Jēzus dara zināmu Dieva ceļu.
Lai tas ved mūs dziļākās attiecībās ar Radītāju, žēlsirdības pilnā kalpošanā tuvākajam un pasaulei, piedzīvojot Dieva svētības un līdzdalot tās.

Svētīgus Kristus dzimšanas svētkus un Dieva svētībām piepildītu 2023. gadu!

BPI un LBDS vārdā,
bīskaps Kaspars Šterns

Iet uz ziņu sarakstu