Meklēt

Sveicam Kristus dzimšanas svētkos!

23. Decembris 2021

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis,
ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu,
lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu,
bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

- Jāņa 3:16

Kristus piedzimšana -
Dieva mīlestības apliecinājums katram cilvēkam un visai cilvēcei.

Lai katra mūsu diena -
Dieva mīlestību piedzīvojot,
Dieva mīlestību tālāk dodot,
Dieva mīlestībā nesot pārmaiņas pasaulē!

Svētīgus Kristus dzimšanas svētkus un Viņa miera un mīlestības
piepildītu 2022. gadu Jūsu sirdīs un Jūsu namos!

LBDS un BPI vārdā,
bīskaps Kaspars Šterns

Iet uz ziņu sarakstu