Meklēt

SĀC centra seminārs "No izpratnes uz rīcību"

16. Februāris 2019SAC

Lai izmainītu pasauli, Jēzum vajadzēja trīs gadus un 12 cilvēkus. Cik gadu un cik cilvēku vajag mums, lai izmainītu savu ciemu un pilsētu? Kas Jēzus kalpošanā bija tāds, ko mēs, 21. gadsimta kristīgie vadītāji, nedarām? Ko no tā, ko mēs darām, mums vajadzētu pārstāt darīt, un ko mums vajadzētu sākt darīt? Mēs varam izvairīties no šiem jautājumiem vai arī ļaut, lai šie jautājumi mudina mūs meklēt atbildes.

Es atbildes uz šiem jautājumiem sāku meklēt, kad savā personīgajā kalpošanā nonācu līdz “izdegšanas” robežai. Likās, ka visa ir tik daudz, bet no izdarītā liela rezultāta nav. Draudzē aktivitāšu daudz, taču darītāji vieni un tie paši. Kur rast jaunus vadītājus un kam deleģēt atbildības? Vai mācītājs noalgots, lai viņš viens visus vadītu, ganītu, skolotu, evaņģelizētu un dziedinātu? Vai gadījumā mācītājs nav tas, kurš padarīts par galveno varoni, kad viss ir labi, un galveno grēkāzi, kad viss ir slikti? Varbūt mācītājs draudzē ir kļuvis svarīgāks par Kristu? Kā saka –“Viņam tak maksā (labākajā gadījumā), lai nes atbildību!” Šāda draudzes kultūra ir pasaulīga, jo nes sevī patērētāju domāšanas veidu. Tajā 80% draudzes darba paveic 20% no draudzes locekļiem!

Kristus attiecībās ar saviem sekotājiem veidoja māceklības kultūru, kurā katrs tika pagodināts ar aicinājumu būt par Dieva Valstības nesēju pasaulē. Taču tajā pat laikā neviens no Kristus mācekļiem nevarēja “haltūrēt”, jo no visiem Jēzus prasīja atbildību. Mācekļi bija kopā ar Jēzu, kalpoja kopā ar Jēzu un vēlāk darīja vēl lielākas lietas kā Jēzus! Māceklības vide paredz ne tikai attiecības ar mācekļiem, bet arī kopīgu kalpošanu.

Savā grāmatā “Kā veidot māceklības kultūru” Maiks Brīns saka: “Ja gribat celt draudzi, jums varbūt veidosies arī kādi mācekļi. Bet, ja veidosiet mācekļus, jums vienmēr būs arī draudze.” Lietojot šo principu, esmu apzinājies māceklības nozīmi kalpošanā, ko pēdējo divu gadu laikā esmu centies praktizēt. Tas ir palīdzējis ļaut augt jauniem kalpotājiem, deleģēt uzticamiem cilvēkiem autoritāti, priecāties par to, ka draudzē galvenais nav mācītājs, bet Kristus.

Lai palīdzētu saprast, kā draudzē veidot māceklības vidi, draudžu padomes un vadītāju komandas aicinātas piedalīties seminārā “No izpratnes uz rīcību”, kas veltīts māceklības vides veidošanas jautājumiem.

Dainis Pandars, Ogres Trīsvienības draudzes sludinātājs

 

30. martā plkst 9.30

Lāčplēša iela 37, Rīgā

Dalības maksa 10 EUR

Informācija un pieteikšanās līdz 15. martam - kanceleja@lbds.lv / 20390979

Vēlams, ka draudzes komanda ierodas vismaz 80% sastāvā.

 

Iet uz ziņu sarakstu