Meklēt

Draudžu vadības komandu apmācība

7. Aprīlis 2018SAC

 

NO IZPRATNES UZ RĪCĪBU

Garīdznieku, draudžu padomju un nozaru vadītāju apmācība

Dienas kārtība

9:30    Reģistrācija, kafija

10:00  Svētbrīdis:

Vārds: sludinātājs Igors Rautmanis, Āgenskalna baptistu draudze

Pielūgsme: Toms Grenevics, Talsu baptistu draudze

10:20 Padome un kalpošanas nozaru vadītāji: funkcijas

10:45 Ko varam mācīties no savas pieredzes?

  • Šķēršļi

  • Izdošanās

  • Rezultāts

11: 15 Izpratne par sevi, savu personību un sadarbību vienam ar otru

12: 45 Pusdienas

13:30 Komandas veidošana darbībā: uzdevumi grupās

14:45 Pārrunas komandā

15:00 Kafijas pauze

15:30 Nākamais solis: kur mēs esam un kur mēs vēlamies būt?

16:00  Noslēgums

16:20 Lūgšana, svētības vārdi

Dodamies mājās!

 

Iet uz ziņu sarakstu