Meklēt

Mācības uzsāk Timoteju skolas 3.grupa

9. Septembris 2017

BPI Timoteja skolas 3. grupas mācību atklāšanas svētbrīdis 2016. gada 9. septembrī iesākās, dziesmā apstiprinot mūsu lielāko aicinājumu, kā arī mācību un kalpošanas galveno uzdevumu un iemeslu -

“Mēs esam šeit, lai Dievu slavētu.”

Mācībām Timoteja skolā uzsāka 15 dalībnieces. Katra ar savu unikālo dzīves un kalpošanas pieredzi, katra Dieva vadīta, mīlēta un uzrunāta – atsaukusies, lai mācoties un kalpojot pagodinātu Dievu.

Pirmajā pilnajā apmācību dienā, uzsākot Bībeles pārskata nodarbības un lasot 1. nodaļu vēstulē Efeziešiem, nonācām pie šīs pašas atziņas – Dievs mūs svētī ar visāda veida svētību, izredz, dod pestīšanu, grēku piedošanu, apvelta ar gudrību un atziņu, atklāj Savas gribas noslēpumu, dara mūs par Viņa mantiniekiem – un tas viss ne jau mūsu pašvērtības celšanai vai pašu labumam, bet lai pagodinātu Dieva varenību! Kad dienas turpinājumā dalībnieces izdzīvoja dažādas pieejas bērnu kalpošanai, tad atkal to izvērtējumā lūkojām saskatīt – kura pieeja un kādā veidā pagodina Dievu, Viņa vārdu?

Svētdienskolotāji un interesenti, kas vēlas tuvāk iepazīt Timoteja skolu, tiek aicināti kopā ar šo grupu uz vienu no klātienes sesijām pēc pašu izvēles, iepriekš piesakoties – timotejaskolas@lbds.lv.

Iet uz ziņu sarakstu