Meklēt

Jauns gads – jauni studenti

9. Septembris 2015Pastorālā kalpošana

BPI Pastorālās kalpošanas programmas jaunais mācību gads sākās 2. septembrī ar svētbrīdi LBDS bīskapa un BPI direktora Pētera Sproģa vadībā. Studijas Pastorālās kalpošanas programmā uzsāka jau astotais iesaukums.
Paldies Jānim Uplejam, Vīlandes draudzes jauniešu vadītājam un BPIstudentam, par pielūgsmes brīdi.

Paldies LBDS bīskapa vietniekam, mācītājam Kasparam Šternam, BPI Mentoringa programmas un SAC centra vadītājam Igoram Rautmanim un sludinātājam, BPI absolventam, Naurim Graudiņam par iedrošinājuma vārdiem jaunajiem studentiem. Paldies LBDS garīdzniekiem, kuri aizlūdza par katru no vīriem, kas uzsāk studijas BPI.

Šogad Dievs aicinājis un vadījis uz studijām BPI septiņus vīrus: Guntaru Lašauri (Karostas jaundibināmā draudze, Liepāja), Jāni Ločmani (Ogres Trīsvienības draudze), Oskaru Lūsi (Vīlandes baptistu draudze, Ķekavas novada draudzes dibināšanas grupa, iepriekš – Vīlandes draudze), Tomu Priedoliņu (Liepājas Pāvila draudze), Valteru Siksnu (Priekules draudze), Mārtiņu Svitku (Ropažu jaundibināmā draudze, iepriekš – Valmieras draudze) un Mārtiņu Viguli (Karostas jaundibināmā draudze, Liepāja). „Baptistu Vēstneša” lasītāji arī šogad varēs iepazīties ar katru studentu turpmākajos numuros publicētajās intervijās. Mēs pateicamies Dievam, uzticamajam Aicinātājam, kurš rūpējas par savu nodomu īstenošanos caur draudzēm Latvijā un pasaulē.

Visiem vīriem atsaukšanās Dieva aicinājumam sagatavoties vadītāja kalpošanai ir liels solis ticībā – vai tā būtu aiziešana no iepriekšējās profesijas un darbavietas vai tas, ko cilvēciski saucam par „loģisku nākamo izaugsmes soli”.

Jebkuras pārmaiņas dzīvē izaicina mūsu paļāvību uz Dievu,un tāpēc mums īpaši šādos brīžos ir vajadzīgs atbalsts.
Atbalstīsim aizlūgšanās un citos veidos šos Dieva kalpotājus!


Līva Fokrote
BPI Pastorālās kalpošanas programmas vadītāja

Iet uz ziņu sarakstu