Meklēt

Jaunas draudzes dibināšana Iļģuciemā

10. Decembris 2014

Ir prieks un pateicība Dievam ikreiz, kad dzirdam par to, kā Viņš dažādos veidos, dažādās vietās dara Savu darbu. Jēzus ir sacījis "pļaujamā daudz…", un mūsu uzdevums ir atlocīt rokas un darīt to, uz ko Dievs mūs ir aicinājis. Mēs kā Baptistu draudžu savienība vēlamies, lai jaunas draudzes tiek dibinātas, lai pēc iespējas vairāk cilvēku iepazītu Jēzu un vēlētos Viņam sekot. Edgars Deksnis (BPI absolvents) pirms dažiem gadiem saņēma aicinājumu no Dieva sākt veidot jaunu draudzi vienā no Rīgas mikrorajoniem - Iļģuciemā. Lūk, arī Edgara stāsts, un ceru, ka tas būs par iedrošinājumu arī jums iesaistīties un atbalstīt jaunas draudzes veidošanu.

Kaspars Šterns
bīskapa vietnieks jaunu draudžu dibināšanas jautājumos
    
Būt par patvērumu šai pasaulei, veidojot patvēruma kopienas, kurās cilvēki sastop Jēzu. Tā vienā teikumā var izteikt to aicinājumu, kuru saņēmām 2011. gada vasarā. Ja pirmie divi gadi mūsu draudzei bija laiks, kad izkopt aicinājumu uz konkrētu vecuma grupu (jaunieši vecumā no 13-18 gadiem), tad sākot ar 2013. gada septembri aicinājumam pievienojās konkrēta ģeogrāfiskā vieta - Rīgas pilsētas mikrorajons Iļģuciems.
    Mūsu draudze nes HEBRONAS vārdu. Hebrona bija viena no 6 glābšanās pilsētām (Jozua 20. nodaļa), kuras Dievs lika Mozum izveidot, lai tās būtu par patvērumu cilvēkiem, kuri netīšām kādu ir nogalinājuši. Arī mēs ikdienā tīši vai netīši grēkojam, maldāmies vai neatzīstam Dieva eksistenci un Jēzus nopelnu. Tādēļ arī mūsu kalpošanas akcents ir ikdienā būt par patvērumu pasaulei, ko mēs īstenojam sekojošos veidos: svētdienas dievkalpojumā, jauniešu muzikāli radošajā projektā Fusion'RĪGA piektdienu vakaros, programmā Dieva Stāsts sestdienu vakaros katru otro nedēļu un Patvēruma grupās, kurās reizi nedēļā tiekas draudzes cilvēki un pārrunā lasīto Bībeles rakstu vietu, ikdienas izaicinājumus un panākumus, kā arī lūdz viens par otru un cilvēkiem, kuri vēl Kristu nepazīst. 
    Lai gan Jēzus un Bībeles mācības perspektīvā esam draudze, LR likumdošanas perspektīvā vēl ne, jo, lai reģistrētu draudzi, tam ir vajadzīgi 20 pilngadīgi cilvēki. Ar Dieva svētību ceram jau nākamgad to īstenot, jo šodien esam 17 pilngadīgie un 6 jaunieši.
    Priecāsimies, ja aizlūgsiet par mūsu draudzes vajadzībām, ikdienu un sapņiem: lai jaunieši caur Fusion projektu iepazīst Kristu; lai ikviens cilvēks svētdienā ir kādā no Patvēruma grupām; lai 2015. gadā varam kļūt oficiāla draudze un tuvāko divu gadu laikā cilvēku skaits, kurus aizsniedzam, sasniedz 50; lai nākamā gada laikā varam iegādāties telpas Iļģuciemā Fusion projektam un citām draudzes aktivitātēm; lai nākamajās kristībās maija sākumā varam kristīt 5 cilvēkus; lai nākamgad varam uzrunāt jauniešus arī caur sporta projektu. Paldies!
    
Edgars Deksnis
Jaundibināmās kristiešu draudzes Hebrona sludinātājs
tālrunis uzziņām - 26434117

Iet uz ziņu sarakstu