Meklēt

BPI studentu 2016. gada iesaukums

5. Septembris 2016Pastorālā kalpošana

BPI jaunais iesaukums

Studijas šogad uzsāk pieci vīri: Raitis Šķerbergs no Jelgavas, Artis Kaņeps no Kandavas, Matīss Babrovskis no Rīgas, Aleksandrs Kēnigsvalds no Pastendes un Kurts Kleinhofs-Prūsis no Rīgas. Aleksandrs un Kurts pirms dažiem gadiem piedalījās BPI DRAFTS nometnēs, un tas mudināja viņus apsvērt
studijas BPI.
Šī gada 5. septembrī Baltijas Pastorālā institūta (BPI) Pastorālās kalpošanas programma uzsāka savas darbības devīto gadu.2. un 3. kursā studijas turpina studenti, kuri devušies praksē dažādās draudzēs un draudžu dibināšanas vietās. Oskars Lūsis un Toms Priedoliņš darbojas Jaunolaines jaundibināmajā draudzē, Kārlis Kleinhofs-Prūsis un Māris Popmanis – draudzes dibināšanā Rojā, bet Mārtiņš Svitka – Ropažos. Guntars Lašauri veido misionālu kopienu Jaunliepājā un līdzdarbojas Karostas aktivitātēs. Vjačeslavs Strašnovs turpina kalpošanu Vecmīlgrāvī, jaundibinātajā draudzē “Venec”. Lūkass Balodis turpina, un Jānis Ločmanis ir uzsācis praksi Ogres Trīsvienības draudzē. Mārtiņš Vigulis iesaistījies Liepājas Ciānas draudzē. Jānis Uplejs līdzās kalpošanai Vīlandes draudzē ir “Global Leadership Summit” vadītāju konferences Mārketinga komandas vadītājs. Mārtiņš Zeltiņš turpina praksi Ozolnieku draudzē, Sandis Kažmirs – Venstpils draudzē, bet Valters Siksna uzsāk praksi Rīgas Semināra draudzē.

Liels paldies draudzēm par šīm iespējām!


Semestra atklāšanas pasākumā klātesošos uzrunāja Garīdznieku brālības vadītājs, mācītājs Edgars Godiņš, Teoloģiskās komisijas vadītājs, BPI mācībspēks Dr. Ilmārs Hiršs un LBDS bīskaps, BPI direktors Pēteris Sproģis.
Studenti tika mudināti ne vien krāt zināšanas, bet arī izkopt sevī Kristus raksturu un augt par inteliģentiem garīgiem vadītājiem, kas spēj apliecināt apkārtējiem Evaņģēliju kā aktuālu, nozīmīgu vērtību. Pielūgsmi vadīja BPI students Jānis Uplejs. Par jaunajiem studentiem aizlūdza mācītāji Ainars Purmalis, Andris Bite, Pēteris Eisāns, Edgars Mažis un Kaspars Šterns.

Līva Fokrote

BPI Pastorālās kalpošanas programmas vadītāja
 

 

Iet uz ziņu sarakstu