Meklēt

BPI studenti tiek iepazīstināti ar jaunu draudžu dibināšanas principiem

2. Maijs 2022
Aprīļa sākumā Rojā divas dienas notika jaunu draudžu dibināšanas apmācības.
Taču pagājušajā nedēļā bīskaps Kaspars Sterns kopā ar Nauris Graudiņš, kurš veido jaunu draudzi Rojā, vadīja lekcijas BPI studentiem, iepazīstinot ar draudžu veidošanas principiem un daloties ar personīgo pieredzi.
Lai arī nav daudz BPI studentu, kuri gribētu dibināt draudzes, ir svarīgi, ka, attīstot šīs draudžu kopienas, visi ir vienoti, lūdzot, lai Kungs arvien pievieno jaunus draudžu dibinātājus, ganus un jaunus draudžu locekļus.
 
/Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu [..]. Bet Tas Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. / Apd 2, 47  
Šī Bībeles Rakstu vieta precīzi atklāj Dieva nodomu uz katru cilvēku, kurš aicināts savu dzīvi uzticēt Dievam un būt Viņa Mīlestības apustulis, sludinot un iekļaujot Dieva pielūdzēju pulkā jaunus brāļus un māsas, kam sirds un gars slāpst pēc patiesības un miera un kas vēlas pieaugt Dieva pazīšanā, ko arvien pilnīgākā veidā iespējams piedzīvot, pielūgsmē un sludināšanā apvienojoties aicinātajiem - brāļiem un māsām.
 
 
Iet uz ziņu sarakstu