Meklēt

Aicinām mācīties!

21. Maijs 2019Pastorālā kalpošana

Baltijas Pastorālais institūts aicina pieteikties mācībām programmās "Draudzes vadība" un "Pastorālā kalpošana". 

Draudzes vadība

Ikvienam draudzes loceklim un loceklei ar vadības potenciālu, kas ir gatavs(a) savas spējas un talantus ieguldīt draudzes kalpošanas attīstīšanā, un vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, izpratni, prasmes un attieksmes.

Pastorālā kalpošana

Puišiem un vīriem, kas satvēruši Dieva aicinājumu uz draudzes garīdznieka vai draudzes dibinātāja kalpošanu, un vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, izpratni, prasmes un attieksmes.

 

Iet uz ziņu sarakstu