Meklēt

BPI Pateicības vakariņas 2018

14. Decembris 2017Pastorālā kalpošana

“Kas nepārtraukti novēro vēju, tas netiek pie sēšanas, un, kas vienmēr raugās uz padebešiem, tas netiek pie ražas ievākšanas. 

Gluži tāpat kā tu nezini, kāds ceļš ir vējam, nedz arī, kā veidojas kauli grūtas sievas miesās, tikpat maz tu pazīsti Dieva rīcību, kā Viņš visas lietas veic. No rīta sēj savu sēklu un neļauj mieru savai rokai līdz pat vakaram, jo tu nezini, kas izdosies, vai šis, vai tas, bet var būt, ka izdodas arī abi vienlīdz labi.”

Sal.māc. 11:4-6

Agrāk vai vēlāk mēs saprotam, ka dzīve nav tikai skaidras atbildes, kuras iemācīties, dzīve vairāk ir noslēpums, ko dzīvot. Pēc apcerīgām domām par dzīves nepastāvību, pasaulē gudrākais vīrs Salamans nonāk pie optimistiska, uz darbīguma vērsta secinājuma, attieksmes – neļauj mieru savai rokai - sēj savu sēklu no rīta līdz pat vakaram, jo, tāpat kā tu nezini daudzas dziļās, filozofiskās lietas,  tu nezini, kas izdosies – vai šis vai tas, vai, kā mums, latviešiem, būtu vietā teikt – ne šis, ne tas! Bet varbūt izdosies abi divi? Vienkārši dari!

2017. gada 6. decembra vakarā kultūras pilī “Ziemeļblāzma” notika ikgadējās Baltijas Pastorālā institūta Pateicības vakariņas, kur vēlējāmies pateikt paldies par Jūsu atbalstu jau vairāk kā 10 gadus, kas mums ļauj darīt to, ko mēs saprotam, ko vajag darīt tagad! Vakara laikā BPI atbalstītāji baudīja šī vakara īpaša viesa Daumanta Kalniņa jaunāko koncertprogrammu skaņdarbus, skatījās video stāstus par BPI absolventu darbu Rojā un BPI iniciatīvas DRAFTS ieguldījumu jauno puišu izaugsmē, kā arī klausījās BPI direktora

Pētera Sproģa uzrunā atbalstītājiem par 2017. gadā paveikto un nākotnes plāniem. Visam cauri pasākuma laikā vijās šī doma:

Negaidi, ka būs slikti, negaidi, ka būs labi. Vienkārši dari. Daudz biežāk laiks nevis pienāk, bet aiziet. Tagad ir īstais laiks.

Īsumā par BPI uz doto brīdi:

Mums ir prieks, ka kopš pagājušā gada Pateicības vakariņām LBDS kongresa ietvaros 7 BPI studentiem ir bijis izlaidums. Visi no viņiem ir aktīvi iesaistījušies dažādās kalpošanās.

Statistika:

  • 56 absolventi
  • 12 pašlaik studē

Kalpošanas atbildības:

  • 14 kalpotāji draudzē
  • 9 draudžu vadības komandas locekļi
  • 6 jauniešu kalpošanas vadītāji
  • 19 draudžu dibinātāji
  • 20 sludinātāji/mācītāji

Tāpat šī gada laikā ar Jūsu palīdzību ir izbūvētas jaunas, labas, ērtas kopmītnes, kuras varam lietot studentu vajadzību nodrošināšanai Rīgā. To mēs esam varējuši un varam turpināt darīt, tikai pateicoties Jūsu atbalstam.

Lai attīstītos un dotos uz priekšu mēs arī turpmāk ceram uz Jūsu visa veida atbalstu.

Esam nākamajam gadam izvirzījuši trīs galvenās vajadzības.

Vajadzības

  • 10 000 eiro - BPI stipendiju fonds
  • 7000 eiro - BPI Drafts projekts
  •  6000 eiro - Tālākizglītība

Paldies par atbalstu un līdzdalību mūsu kopīgajā darbā!

BPI komanda

Iet uz ziņu sarakstu