Meklēt

BPI DRAFTS 2021. gada vasaras nometnes

25. Oktobris 2021BPI DRAFTS

Šogad notika divas pirmā līmeņa nometnes “IESAUKUMS” – viena latviešu valodā, otra krievu valodā, lai uzrunātu un stiprinātu tos puišus, kuriem šī ir sirds valoda. Šīs nometnes mērķis ir palīdzēt puišiem izprast dzīves pamatvērtības, pilnveidot raksturu un ieraudzīt to, kāds ceļš ir ejams, lai veidotos par vīriem pēc Dieva nodoma. Puiši par to ne tikai dzird, bet arī izdzīvo dažādās praktiskās aktivitātēs.

Sākoties nometnei, viens no pirmajiem uzdevumiem ir konkrētā laikā nokļūt nometnes vietā. Vienīgais ceļš ir upe. Saņēmuši konkrētu laiku uzdevumu izpildei, puišiem, strādājot savā komandā, ir jāizveido plosts. Tas, cik rūpīgu un pārdomātu darbu viņi būs ieguldījuši plosta būvēšanā, atspoguļosies tajā, vai plosts spēs veikt savu funkciju, atrodoties upē, vai arī tas izjuks un distance būs jāveic, peldot kopā ar plosta sastāvdaļām. Pēc uzdevuma izpildes puišiem ir iespēja izvērtēt piedzīvoto un mācīties no tā praktiskas atziņas ikdienas dzīvei. Viena no atziņām, pie kā puiši nonāk pēc piedzīvotā ir, ka nevīžīgs priekšdarbs var sabojāt ceļu uz mērķi. Dzīvē šie priekšdarbi var būt treniņi, mācības, ieradumi un dažādas citas praktiskas darbības, kas sagatavo ceļu pretī mērķim. Jāatzīst, ka šogad abās nometnēs bija gan tādas komandas, kas bāzē nonāca uz plosta, gan vairākas komandas, kurām nācās izpeldēties dzestrajā Užavas upē.

Nometnē “MISIJA” piedzīvoju spēcīgu atgādinājumu par īstas ticības nozīmīgumu, ka jābūt pamatiem balstītiem uz Bībeli, ka jābūt cīņai pret grēku. Draftā jāpiedalās, jo tā ir iespēja vērtīgi pavadīt laiku, izaicināt sevi, labāk saprast savu mērķi dzīvē.” Matīss

Nometne “MISIJA” pulcēja kopā gan otrā, gan trešā līmeņa dalībniekus. Nometnes trešā līmeņa dalībniekiem visas nedēļas garumā tika dota iespēja mācīties praktiski vadīt komandu, kuru veidoja otrā līmeņa dalībnieki. Nometnes nedēļā īpašs uzsvars tika likts uz to, kā izdzīvot ikdienu ar misijas apziņu. Lai arī ierobežojumu dēļ šogad nometne nevarēja norisināties kā ierasts, un puiši nevarēja doties ārpus nometnes vietas pie cilvēkiem, lai viņiem praktiski kalpotu, BPI DRAFTS komanda izveidoja pielāgotu programmu, lai veicinātu puišos šo misijas apziņu. Puišiem bija iespēja praktiski pielietot zināšanas, kas tika iegūtas pirmā līmeņa nometnē. Dalībnieki lasīja, dzirdēja un iedziļinājās Svētajos Rakstos no Nehemijas grāmatas. Trešā līmeņa puiši vadīja rīta diskusijas savām komandām, kā arī sacīja uzrunas visiem dalībniekiem. Nometnes vadītāji bija patīkami pārsteigti par puišu spējām un prasmēm sacīt saturīgas uzrunas, kas stiprināja gan dalībniekus, gan vadītājus.

Nometnē “IESAUKUMS” piedzīvotais starp puišeļiem, kas tiek veidoti par lauvām/vīriem, veido diezgan draudzīgu sabiedrību. Šeit sapratu un izjutu to, kādam ir jābūt vīrietim. Vīrietis ir labs līderis, kurš atbild par savu rīcību, stājas pretī grūtībām ar paceltu galvu. Drafts palīdz mainīt uztveri par dzīvi, par savu apkārtējo vidi. ” Emīls

Viens no nometnes uzdevumiem bija “izglābt pazudušo”. Komandām bija jāatgādā uz bāzi komandas biedrs, kas atradās mežā. Lai noteiktu, kur atrodas pazudušais komandas biedrs, dalībniekiem bija jāizveido noteikta augstuma “sakaru tornis” no spageti, makaroniem, zefīriem un karstās līmes. Lai arī uzdevums šķiet vienkāršs, praktiski to nemaz nebija tik vienkārši īstenot. Bez laba plāna bija nepieciešama arī liela pacietība, kas daudziem puišiem, šo uzdevumu veicot, izsīka. Tomēr – lai arī cik vienkāršais uzdevums izrādījās izaicinošs, nedarīt to nebija iespējams, jo no tā izpildes bija atkarīgs, vai pazudušais tiks atrasts un nogādāts bāzē. Viena no atziņām, ko puiši ieguva, veicot šo uzdevumu, ir, ka arī dzīvē ikdienā būs situācijas, kad jāveic kādi šķietami vienkārši, bet tomēr izaicinoši uzdevumi, kuru izpilde vai neizpilde ietekmēs iespēju parādīt rūpes, palīdzību un kalpošanu saviem līdzcilvēkiem. Ikdienā šis vienkāršais uzdevums var būt sakārtot istabu, atvēlēt laiku sarunai, pasludināt Evaņģēliju, nākotnē tas var nozīmēt labi paveikt uzticēto, pelnīt līdzekļus, kas nodrošina ne vien savu vajadzību apmierināšanu, bet arī rūpes par citiem.

Šogad DRAFTS vasaras nometnēs vadītāju komandai ir bijusi iespēja strādāt aptuveni ar simts puišiem. Ar daļu no viņiem iesāktais darbs turpinās mentoringa un turpmākās izaugsmes programmā DELTA, kur puiši var dzirdēt saturīgas lekcijas kā arī individuāli satikties ar mentoru.

Pateicība Dievam un ikvienam, kurš atbalsta BPI DRAFTS darbu un dod iespēju puišiem veidoties par dievbijīgiem vīriem!

Iet uz ziņu sarakstu