Meklēt

BPI absolvents Raitis Šķerbergs licencēts par sludinātāju

20. Septembris 2021Pastorālā kalpošana

Šī gada 8. augustā Liepājas baptistu Pāvila draudze svinēja gaidītus svētkus – sava jaunā sludinātāja Raita Šķerberga licencēšanas un amatā ievešanas dievkalpojumu.

Draudzi Dieva slavēšanas un pielūgsmes dziesmās vadīja Jelgavas baptistu draudzes jaunieši, bet ar svētrunu kalpoja Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns, atgādinot apustuļa Pāvila vārdus no 1. Vēstules korintiešiem: „Atdariniet mani tā, kā es atdarinu Kristu!” (11:1).

Raitis Šķerbergs uzaudzis Jelgavas draudzes ilggadējā kora diriģenta Edgara un Tabitas Šķerbergu ģimenē. 2019. gadā Raitis absolvēja Baltijas Pastorālo institūtu un šobrīd turpina teoloģijas maģistrantūras studijas TCMI starptautiskajā institūtā. Atsaucoties aicinājumam kalpot Pāvila draudzē, kopš šī gada janvāra Raitis ar sievu Aiju, meitu Elizabeti Leu un dēlu Gustavu ir pārcēlies uz Liepāju. Kā dievkalpojumā uzsvēra mācītājs un Garīdznieku brālības vadītājs Edgars Godiņš, Raitis kalpošanu Liepājas Pāvila draudzē ir sācis grūtā laikā pēc iekšējas krīzes un sāpīgas šķiršanās no iepriekšējiem draudzes vadītājiem. Laikā, kad draudze lūdza pēc jauna gana, atbalstu sniedza Mežgalciema draudzes mācītājs Aivars Vadonis un svētdienu dievkalpojumos kalpoja arī citi mācītāji un sludinātāji no tuvākām un tālākām Latvijas malām. Tikmēr draudze lūgšanu svētbrīžos un virtuālās lūgšanu grupās turpināja lūgt par savu nākamo ganu. Atskatoties atpakaļ uz to laiku, situācija no vienas puses šķita bezcerīga, bet no otras – visi vajadzīgie apstākļi pašu acu priekšā sakārtojās un pakārtojās. Tāpēc šī noteikti ir atbildēta draudzes lūgšana.

Raitis kā perspektīvs kandidāts Pāvila draudzes padomei tika ieteikts jau drīz pēc iepriekšējā sludinātāja Kristapa Kulpes pieņemtā lēmuma ar 2020. gadu atstāt draudzes sludinātāja amatu. Mācītājs Edgars Godiņš īpaši uzteica Raita spēju veidot sirsnīgas attiecības kā ar jauniešiem, tā ar senioriem. Raitis Pāvila draudzē pirmoreiz sludināja 2020. gada 19. aprīlī – kameras priekšā gandrīz tukšā dievnamā, jo ārkārtas stāvokļa dēļ dievkalpojumi klātienē nebija atļauti. Atsaukties aicinājumam un pārcelties uz Liepāju Raiti savā veidā iedrošināja Aivara Vadoņa reiz izteiktais ielūgums teikt svētrunu Mežgalciema draudzē, kā arī sadarbības iespējas ar Liepājas sludinātājiem Kārli Baštiku un Mārci Dejus, - tuviem Raita paziņām, nu jau draugiem, no BPI studiju un GLS konferenču laikiem. Pulcēšanās aizliegumu apstākļos draudzei bija ierobežotas iespējas Raiti iepazīt ārpus viņa sludinātām svētrunām tiešraides dievkalpojumos. Pirms draudzes 2020. gada pilnsapulces, kad bija jābalso par Raita apstiprināšanu sludinātāja amatam, bija iespējams sarīkot tikai vienu klātienes tikšanos. Tāpēc noteikti palika daudz neatbildētu jautājumu, kas balsojot prasīja īpašu paļaušanos uz Dieva gādību un atbildētām lūgšanām. Tomēr Raita atklātā daba, draudzīgums un prasme ieklausīties ātri guva draudzes uzticību.

Līdz šim, kalpojot Pāvila draudzē, Raitis ir aktīvi iepazinis un veidojis attiecības ar draudzes māsām un brāļiem. Viņa personiskais atbalsts, iedrošinājums un paskubinājums ir sekmējis draudzes nozaru darbu. Savās svētrunās Raitis nav baidījies aizskart arī sabiedrībai aktuālas un kontroversiālas tēmas, atgādinot un aicinot sekot vienīgi Kristum. Var apliecināt, ka Raitim diezgan īsā laikā ir izdevies draudzi saliedēt. Turklāt, atsākoties klātienes norisēm, draudzes dievkalpojumus sāk apmeklēt arī jauni un iepriekš neredzēti cilvēki. Augusta pirmajā svētdienā draudze pēc ilgāka laika svinēja kristību dievkalpojumu. Straujo panākumu atslēga ir nevis Raita pieņemamajā un patīkamajā personībā, bet gan viņa atziņā, pārliecībā un ticībā, ka draudzes Virsgans un Kungs ir tikai Kristus, bet sludinātājs, draudzes priekšnieks un citi kalpotāji – vien Viņa kalpi. Arī ārpus darba laika Raitis kalpo Kristum, kopjot attiecības ar Liepājā rastiem draugiem, aizlūdzot par viņu vajadzībām un ikdienas sarunas virzot uz garīgām tēmām.

Jurģis Šuba
Liepājas Pāvila draudzes priekšnieks

Iet uz ziņu sarakstu