Meklēt

BPI absolvents Lūkass Balodis licencēts par sludinātāju

29. Septembris 2021Pastorālā kalpošana

Tā ir liela svētība, ja kāds dzimtā nāk pie ticības Kristum un kļūst par evaņģēlija sludinātāju. Taču, ja sludinātāja gaitas turpina arī turpmākās paaudzes, tā ir jo īpaša svētība. Un tieši šādas svētības liecinieki mēs varējām būt 15. augustā Ogres Trīsvienības draudzē, kad par Latvijas baptistu draudžu savienības (LBDS) sludinātāju tika licencēts Lūkass Balodis.

Viņš ir izvēlējies iet sava vectēva Jāņa Mārtiņa un tēva Sīmaņa pēdās. Svinīgajā dievkalpojumā par jauno sludinātāju un viņa sievu Lauru ar roku uzlikšanu aizlūdza LBDS bīskapa vietnieks un Garīdznieku Brālības vadītājs Edgars Godiņš, Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars un mācītājs Mārtiņš Balodis, kurš vienlaicīgi ir arī Lūkasa tēva brālis.

“Dievs aicina ikvienu atsaukties tai žēlastībai, ko Viņš ir devis, lai mēs ar to kalpotu citiem. Un šodien arī mēs varam apstiprināt to aicinājumu, ko Dievs Lūkasam šodien ir devis un kuru pats Dievs jau ir kādu laiku apstiprinājis,” savā uzrunā klātesošajiem teica M. Balodis. Savukārt E. Godiņš svētrunā aicināja skatīties uz cilvēkiem ar Kristus acīm, ieraugot viņus nevis kā puķes vai nezāles, bet kā graudus, kam ir dota vērtīga dzīve ar lielu uzdevumu.

Lai gan Lūkasa dzīves ceļš iesākās ģimenē ar kristīgām vērtībām, viņa personīgā izvēle sekot Kristum tika apliecināta 13 gadu vecumā, kad pēc kāda Valmieras baptistu draudzes dievkalpojuma, kopā ar tēvu Sīmani tika pirmo reizi lūgta grēku nožēlas lūgšana. Interesanti, ka Dievs aizskāra jaunā puiša sirdi nevis svētrunas laikā, bet dziesmas “Viņa Vārds ir Jēzus” laikā. Lai noslēptu acīs sariesušās asaras, Lūkass aizgāja uz blakus telpu, lai neviens neredzētu viņa aizkustinājumu. Taču mūziķi juta, ka šo dziesmu vajag turpināt izpildīt ilgāk nekā parasti. Kad Lūkass atgriezās dievkalpojuma zālē, izpildītās dziesmas vārdi atkal uzrunāja viņu līdz sirds dziļumiem. Vēlāk vakarā mājās tētis saprata Jēzus darbu pie sava dēla sirds un palīdzēja viņam lūgšanā sastapties ar Kristu. Pēc gada Lūkass izvēli sekot Kristum apstiprināja ūdens kristībā, kuru izpildīja sludinātājs Valters Mitāns. Jaunais censonis aktīvi iesaistījās gan jauniešu darbā, gan svētdienskolā, gan citās Valmieras draudzes kalpošanās. Mācītāja Laura Tartara vadībā kopā bija iespēja piedalīties gan pastorālās sarunās, gan evaņģelizācijā pilsētas ielās.

Īpašu rakstura pārbaudi Lūkass piedzīvoja 2009. gadā pirmajā Baltijas Pastorālā Institūta (BPI) organizētajā Draftā, kurā piedalījās 27 puiši no visas Latvijas. Viens no pirmajiem uzdevumiem puišiem bija nopelnīt savas vakariņas. Lai to varētu izdarīt, vienam no puišiem bija brīvprātīgi jāpiesakās uzņemties izpildīt 27 dažāda veida grūtības pakāpju uzdevumus, lai katram nodrošinātu iespēju tikt pie vakariņām. Šim izaicinājumam atsaucās tieši Lūkass Balodis, apliecinot ne tikai savu labo gribu, bet arī drosmi un uzņēmību parūpēties par citiem. Tas brīnišķīgi simbolizē mūsu kunga Jēzus Kristus glābjošo upuri, kurš pats cieta, lai citi iegūtu Dieva žēlastību un svētību. Lūkass joprojām atceras, ka diemžēl bija kādi fiziski grūti uzdevumi, ko neizdevās izpildīt, atstājot sevi un kādus no puišiem bez vakariņām. Tas mums atgādina ne tikai par Kristus uzupurējošo mīlestību, bet arī par mūsu atbildību sludināt evaņģēliju citiem, lai viņiem būtu iespēja atrast ceļu uz mūžīgo dzīvību. Zīmīgi, ka 2009. gada beigās Lūkass slēdza derību ar To Kungu, bet pēc dažiem gadiem arī iestājās BPI, kuru absolvēja 2017.gadā.

Mācības BPI ne tikai paplašināja Lūkasa redzes loku, bet arī pavēra iespēju kalpot praksē Ogres Trīsvienības baptistu draudzē kā jauniešu vadītājam. Šis solis bija ne tikai zīmīgs pagrieziens kalpošanas jomā, bet arī viņa personīgajā dzīvē, jo jauniešu komandas sastāvā darbojās Laura, kura vēlāk kļuva par Lūkasa dzīvesdraugu. Tā kā savstarpējās attiecības viņi veidoja pēc jauniešu kustības “Īsta Mīlestība Gaida” principiem, tad vēlāk viņi kopā arī kļuva par šīs kustības lektoriem, lai jaunajai paaudzei liecinātu par Dieva nodomu attiecībām līdz laulībām. Baložu pāris kopā rūpējas ne tikai par abiem saviem bērniem – Izabellu (2 gadi) un Teodoru (3 mēneši), bet arī darbojas vairākās Ogres draudzes kalpošanās, palīdzot garīgi augt citiem par Kristus mācekļiem.

Dainis Pandars
Ogres Trīsvienības draudzes mācītājs

Iet uz ziņu sarakstu