Meklēt

BPI 6. salidojums RESTARTS

29. Augusts 2018Pastorālā kalpošana

Sestais salidojums “Restarts” pulcēja BPI Pastorālās kalpošanas programmas studentu un absolventu ģimenes Užavas “Ganībās” no 16. līdz 19. augustam. Vieslektora, programmas “Love Thinks” un vairāku grāmatu autora Dr. Džona Van Eppa (ASV) vadītajās nodarbībās dalībnieki izzināja, kā mēs, cilvēki varam izprast viens otra vajadzības, ieraudzīt otra cilvēka perspektīvu un līdz ar to veidot veselīgākas attiecības. “Vīzijas stundā” LBDS bīskaps Kaspars Šterns rosināja domāt par savu, draudzes un draudžu savienības nākotni un to, ko esam gatavi ieguldīt tās veidošanā. Kā vienmēr studenti un absolventi kalpoja un priecēja ar savām praktiskajām un radošajām prasmēm Talantu un  spēļu vakaros, kafejnīcā un tradicionālajā viktorīnā. Sievietēm īpaša bija saruna ar LBDS Sieviešu kalpošanas vadītāju Agnesi Megni un iespēja piedzīvot Salvijas pārvērtības.

Vīriem - komandas stiprināšanas uzdevumi Oskara Špickopfa vadībā.

“Restarts” arī šogad bija laiks kopā, kad atpūsties, atjaunoties un iedrošināt vienam otru.

 

Iet uz ziņu sarakstu