Meklēt

BPI 6. izlaidums un Pateicības vakariņas 2015

21. Decembris 2015Pastorālā kalpošana

„Tikai tās dienas, kad izdodas kādu iepriecināt, kādam palīdzēt, ir nodzīvotas vērtīgi,”

sacīja Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis, uzrunājot sanākušos ikgadējās LBDS Pateicības Vakariņās un Baltijas Pastorālā institūta 6. izlaidumā.
Svētku vakaru ieskandināja Marlēnas un Arvīda Keiņu brīnumainā dziedāšana čellistu Agates un Pētera Ozoliņu pavadījumā. Mākslinieku sniegums klātesošos priecēja visa vakara garumā.
Pēc pirmās muzikālās pauzes, skanot sirsnīgiem aplausiem, uz skatuves kāpa Pāvils (Jevgēņijs) Pallo. „Varam brīnīties par to, ka pasaulē, ko radījis labais Dievs, ir tik daudz ļaunuma, un varam brīnīties arī par to, ka pasaulē, kurā ir tik daudz ļaunuma, var sastapt daudz labu cilvēku,” sacīja bīskaps Pēteris Sproģis, sveicot mācītāju Pāvilu (Jevgēņiju) Pallo un pasniedzot viņam Pateicības rakstu par Mūža ieguldījumu, strādājot Dieva druvā. Par godu šim notikumam izveidotajā videofilmā teikts, ka mācītājs dzimis tālajā Baškīrijā un bijis septītais bērns ģimenē. 1950. gadu vidū ģimene pārcēlusies uz Latviju, un par viņu draudzi kļuva Āgenskalna baptistu draudze. Par spīti stingrajiem aizliegumiem un iespējamām represijām, padomju varas laikā Pāvils kopā ar dzīvesbiedri Mirdzu savas mājas pagrabā glabāja kristīgo literatūru. Tad 1981. gadā viņš kļuva par sludinātāju Siguldas draudzē, pēc tam kā mācītājs kalpoja Mazsalacas draudzē.
Kad 1989. gadā Āgenskalna draudze atguva dievnamu, Pāvils Pallo aktīvi iesaistījās nama atjaunošanā. Vēlāk viņš kalpoja arī Rīgas Vīlandes draudzē.
„Mana ticības dzīve sākās ap 10 gadu vecumu Baškīrijā. Mani seši brāļi un abas māsas palika uzticīgi Dievam, mamma katru vakaru uz ceļiem nodevās karstai lūgšanai. Mani vecāki pretojās tā laika varai, nestājās kolhozā, tomēr mūsu ģimene palika neskarta, lai gan daudzus citus izsūtīja,” stāstīja mācītājs Pallo un piebilda:

„Jādzīvo tā, lai Dievs ir manī un viss, kas izdarīts, ir Viņa darbs. Es esmu tikai instruments.”


Vakars turpinājās ar bīskapa Pētera Sproģa aicinājumu praktiski atbalstīt Baltijas Pastorālā institūta darbu. Klātesošie varēja noskatīties vēl vienu videofilmu par vienu no pirmajiem BPI absolventiem Daini Pandaru, kurā viņš un vairāki BPI bijušie un esošie studenti atklāja, ko viņiem nozīmē šī iespēja mācīties.

„Studējot BPI, ieguvu lielu mugursomu ar instrumentiem, ko pielietot vajadzības gadījumā,” sacīja Andrejs Goloborodko. Viņš bija viens no 6. izlaiduma absolventiem, kurš šajā vakarā ieguva simbolisko gana zizli. Andrejs jau tagad Grobiņā vada jauniešu kalpošanu, kā arī ir viens no BPI DRAFTS nometņu komandas, kas apmāca jauniešus.
„BPI mēs cenšamies iedvesmot jaunus cilvēkus ideāliem, nepazaudēt tos, lai viņi dibinātu vai atjaunotu draudzes.

Ideāli nepastāv bez gatavības upurēt, ziedot, pretējā gadījumā šie ideāli drīz vien zūd.

Daudzi no BPI studentiem upurējuši savas karjeras, atstājot labi atalgotus darbus, lai studētu. Mēs katrs varam upurēt, ziedojot šim darbam,” aicināja bīskaps Pēteris Sproģis. Viņš arī piebilda, ka BPI DRAFTS nav izklaide pusaugu puišiem. Tā ir nometne, kur pusaudžiem tiek stāstīts par ideāliem, kam viņi dzīvo, lai nākotnē rastos jauni vadītāji.
Videorullītī BPI DRAFTS galvenais cilvēks Kaspars Šterns atklāja, ka nometnēm pavisam ir trīs līmeņi. Pirmajā no tiem tiek atgādināts, kas ir Evaņģēlijs, un pārrunāta aicinājuma būtība. Otrajā līmenī caur grūtām sportiskām aktivitātēm puiši mācās, ko nozīmē uzņemties atbildību un būt misijā, bet uz trešā līmeņa apmācībām puiši dodas komandā, kas veidota iepriekšējā gadā. Pēc piedalīšanās BPI DRAFTS nometnēs daļa puišu uzsāk studijas BPI.
Lai saprastu, cik nozīmīga ir šī kalpošana, kura arī nevarētu pastāvēt bez mūsu praktiskā atbalsta ziedojumu veidā, klātesošos uzrunāja viens no bijušajiem BPI DRAFTS dalībniekiem Aleksandrs Kēnigsvalds. Viņam ir 19 gadu, viņš nodarbojas ar spēka trīscīņu, pērn izcīnot ceļojošo kausu, turklāt Aleksandram šajā sportā ir absolūtais vērtējums jauniešu vidū. Viņš sacīja: „Pēc DRAFTA nometnes, oktobrī, man bija kristības. Arī mans draugs no sporta zāles kristījās un pēc tam piedalījās DRAFTA nometnē. Es eju uz sporta zāli ne tikai, lai trenētos, bet arī, lai pastāstītu citiem puišiem Labo vēsti.”

Pateicības Vakariņas noslēdza BPI 6. izlaidums. Šogad diplomu un simbolisko gana zizli saņēma: Arnolds Bērziņš, Raivis Deksnis, Andrejs Goloborodko, Gatis Jūrmalis, Klāvs Kārklis, Rūdolfs Kroičs un Mārtiņš Straume.

BPI Pastorālās kalpošanas programmu absolvējuši 49 vīri, un mācības turpina 14 vīri. No viņiem 15 ir LBDS ordinēti sludinātāji vai mācītāji, 15  - draudžu dibinātāji, 6 - sludinātāji un draudžu dibinātāji vienlaicīgi, 5 -jauniešu kalpošanas vadītāji, 14 - draudžu vadības komandu locekļi un 8 - kalpotāji draudzēs.

Sigita Āboltiņa
Misijas baptistu draudze

 

Iet uz ziņu sarakstu