Meklēt

BPI 10. izlaidums

17. Septembris 2021Pastorālā kalpošana

BPI izlaidums katru reizi bijis kā lieli svētki – kopā ar BPI atbalstītājiem Pateicības Vakariņās vai kopā ar LBDS Kongresa delegātiem un viesiem gadskārtējā Kongresa ietvaros. Kad pavasarī BPI 10. iesaukuma studenti attālināti beidza mācības, tika pieņemts lēmums izlaidumu pārcelt uz rudeni, lai to būtu iespējams nosvinēt kaut nelielā skaitā, bet tomēr klātienē.

Izlaidums tika svinēts 3. septembrī draudzes "Mājvieta" lielajā zālē pēc jaunā mācību gada atklāšanas svētbrīža. Tajā kā BPI absolventus sveica piecus desmitā iesaukuma studentus.

Krišs Pozemkovskis (Rīgas Āgenskalna draudze), līdz šim bijis iesaistīts Āgenskalna draudzē, kalpojot muzikālajā kalpošanā, kā arī sludinot Dieva Vārdu. Nesen Krišs saņēmis aicinājumu no Grobiņas draudzes, un, atsaucoties uz to, Ieva un Krišs Pozemkovski drīzumā uzsāks kalpošanu Grobiņas draudzē. Krišs arī uzsācis licencēšanas procesu, lai kļūtu par LBDS sludinātāju.

Dzintars Strodāns (Alūksnes draudze), turpina kalpošanu Alūksnes draudzē, aktīvi iesaistoties draudzes vadīšanā un ikdienas dzīvē. Dzintaram bieži vien ir interesants skatījums uz lietām, bet tas viņam arī ir palīdzējis būt inovatīvam un darīt lietas atšķirīgi no ierastā.

Inters Jesers (jaundibināmā Karostas draudze Liepājā, pašlaik kalpo Madonas draudzē) turpina aktīvi iesaistīties jauniešu kalpošanā, ir viens no jauniešu apmācības programmas “Exodus” virzītājiem. Pirms vairākiem gadiem Intars bija viens no BPI DRAFTS nometnes dalībniekiem. Toreiz Intaram bija ļoti straujš raksturs. Redzēt viņa izaugsmi pēdējo gadu laikā ir bijusi lieliska liecība par Svētā Gara spēku cilvēka dzīvē.

Lūkass Tolberts (Misijas draudze Ādažos) ar savu ģimeni pirms dažiem gadiem pārcēlās uz Latviju kā misionāri. Viņi aktīvi iesaistās Ādažu draudzes dzīvē, vadot draudzes iniciatīvas, kalpojot muzikālajā kalpošanā, uzņemot cilvēkus pie sevis mājās un parādot Kristus mīlestību ikdienā. Lai arī pats atzīst, ka mācības BPI bija liels izaicinājums, īpaši valodas barjeras dēļ (Lūkass mācās latviešu valodu un nu jau pārvalda to tekoši), viņš nenožēlo savu izvēli un ar iegūtajām zināšanām un pieredzi turpinās kalpot cilvēkiem gan Ādažos, gan citur.

Toms Grenevics (Rīgas Internacionālā draudze “Communitas”) pēdējos pāris gadus iesaistīts internacionālajā draudzē, kalpojot cilvēkiem no visas pasaules, kuri dažādu iemeslu dēļ šobrīd Latviju sauc par savām mājām. Kā pats atzīst, tā bijusi lieliska pieredze, bet tagad Toms izvēlējies dienestu Latvijas armijā. Ticam, ka arī tur Toms būs par svētību un piemēru vīriem no visas Latvijas un ne tikai.

Izlaidumā “ceļamaizi” deva  Dr. Ilmārs Hiršs. Viņš absolventiem un citiem klātesošajiem atgādināja Kristus aicinājumu ņemt uz sevi Viņa jūgu. Tas nenozīmē, ka Kristus nebūtu pats to spējīgs nest, bet gan, ka Viņš aicina mūs vienā jūgā ar Sevi, kopdarbā ar Viņu. Būt 100% Kristus mācekļiem!

Noslēgumā absolventi saņēma tradicionālo BPI simbolu – gana zizli. Tas ir kā atgādinājums par to, uz ko Kristus mūs ikvienu ir aicinājis – sludināt Labo Vēsti, veidot cilvēkus par Viņa mācekļiem un dzīvot Viņa patiesībā.

Iet uz ziņu sarakstu