Meklēt

1.grupas izlaidums

11. Janvāris 2013

2014. gada 11.janvārī  svētdienskolotāji no visas Latvijas pulcējās Gadskārtējā pārskata  konferencē. Mājīgās dievnama telpās mūs laipni uzņēma Vīlandes draudze. Pirms konferences skolotājiem bija iespēja iegādāties ar mūsu kalpošanu saistītas grāmatas, arī uzrakstīt savus novēlējumus Svētdienskolu apvienībai. Visus klātesošos ievada daļā sveica Vīlandes draudzes mācītājs Ģirts Ašnevics, atgādinot, ka katram kalpotājam uz jautājumu „Vai esi glābts?” nederēs darbu, kalpošanas pienākumu un sasniegumu uzskaitījums, un  ka tikai patiesās attiecībās ar Jēzu notiek mūsu dzīves vērtību izmaiņas, un tas ir nemitīgs garīgās izaugsmes process.
Konferences tālākajā gaitā Svētdienskolu apvienības vadītāja Estere Roze un SA padomes locekļi pastāstīja par dažādiem pasākumiem gan bērniem, gan skolotājiem aizvadītajā gadā un uzaicināja uz šajā gadā plānotajiem pasākumiem.
Skolotāji tika ir aicināti apmeklēt LBDS reģionālās tikšanās, kas notiks dažādās Latvijas vietās.
1.martā Ventspilī notiks svētdienskolu Sporta diena.  Ruta Majevska iedrošināja  organizēt komandas un piedalīties, jo 2013. gada Sporta diena bija bērniem neaizmirstams piedzīvojums. 1.maijā bērni ir aicināti uz gadskārtējo Dziesmu un mūzikas dienu, kuras moto -  „Dziļi sirdī „ Īsumā par dziesmu dienas programmu un kādi pārsteigumi bērniem gaidāmi pastāstīja Dace Freivalde un Lidija Ēce. 24.-26.oktobrī svētdiensskolotāji tiek ielūgti uz mācību un atpūtas nometni. Par pozitīviem iespaidiem un vērtībām, kas gūtas 2013. gada nometnē „Iesākumā” stāstīja Iveta Rudoviča. Elza Roze pastāstīja par iespēju projektu „Pasniedz roku”, kura ietvaros ir iespējams saņemt atbalstu Bērnu kalpošanas uzsākšanai vietās, kur vēl nav draudžu. Šajā projektā ir jau iesaistījušās 11 draudzes. Savukārt Dace Šūpule sniedza ieskatu elektroniskā svētdienskolu žurnāla „Labas Ziņas Bērniem” tapšanā, kurš iznāk jau 3 gadus  reizi 2 mēnešos. To ir iespējams lasīt gan elektroniski, gan izdrukāt un dāvināt.

Varējām noskatīties video fragmentus no  LTV raidījuma „Vertikāle” par Draudžu dienām Līvānos, īpaši svētdienskolotāju organizētos pasākumus bērniem.

Konferences otrajā daļā bijām liecinieki vēsturiskam notikumam – BPI Timoteja skolas pirmajam izlaidumam un varējām sveikt 10 absolventus. Īrisa Bedeice un Kristīne Rožkalne pastāstīja par savu ceļu uz Timoteja skolu un to pozitīvo, kas iegūts aizvadītajos divos mācību gados. Aizkustinoši bija  klausīties absolventu sagatavotajās prezentācijās, kuras pauda pateicību Dievam un skolas pedagogiem par iegūtām zināšanām, sadraudzību, komandas garu un  gūto mērķa izjūtu, to visu nākotnē pielietojot kalpošanā.

Šajā sakarā  Bīskaps Pēteris  Sproģis bija atsūtījis savu videosveicienu, kurā atgādināja svētdienskolu būtību - ļaut bērniem Kristu piedzīvot visdziļākajā veidā un iedrošināt viņus par to stāstīt citiem. Timoteja skolas vadītāja Estere Roze informēja, ka šī programma ir oficiāli licencēta.

Pēc ļoti garšīgajām pusdienām (paldies saimniecēm!) konferences viesiem bija iespēja klausīties uzrunas par trīs svarīgākajiem studiju virzieniem Timoteja skolā: ko mācām, kam mācām, kas māca. Šajā sanāksmes daļā klausītājus jaunajam kalpošanas gadam iedvesmoja Līva Fokrote, Kristīne Maže un Mārcis Zīverts.

BPI Studiju daļas vadītāja Līva Fokrote , ilustrējot ar interesantiem piemēriem, skaidroja, cik svarīgi ir mācīt bērniem ikvienu Bībeles stāstu vai notikumu visas Bībeles kontekstā, kas atklāj Dieva plānu cilvēcei no mūžības uz mūžību, sākot no Radīšanas. Morālajā aspektā, mācot Bībeli, jāpalīdz iegūt izmaiņas mūsu sirdīs un gribā, lai izprastu Dieva nodomu.

Timoteja skolas pasniedzēja Kristīne Maže palīdzēja mums saprast bērnus, viņu dabu, raksturus, attīstības pakāpes un vecumposmu atšķirības. Lai bērnu mācīšana būtu veiksmīga, jāsaprot, ka bērns nav maza auguma pieaugušais, viņš citādi domā, jūt, saprot, rīkojas nekā mēs to bieži sagaidām un prasām.

Sludinātājs Mārcis Zīverts, runājot par tēmu ”Kas māca”, uzsvēra, ka svētdienskolotājam jābūt patiesi dievbijīgam, jāsaņem no Dieva aicinājums darbam, pašam allaž jāmācās, jāmīl bērni un jābūt bērnam par piemēru.

Visas konferences gaitā skolotāji mūziķu grupas vadībā mācījās Dziesmu dienas repertuāru.

Paldies visiem konferences organizētājiem, visiem skolotājiem, kas piedalījās!

Sandra Vadone

Iet uz ziņu sarakstu