Meklēt
Lai vadītu un dibinātu kristocentriskas, misionālas un pavairoties spējīgas draudzes Latvijā un ārpus tās robežām, ir nepieciešami puiši un vīri, kuri sadzird Kristus aicinājumu un uzdrīkstas tam atsaukties.

Pieteikšanās

Baltijas Pastorālais Institūts uzsāk jaunu dalībnieku uzņemšanu 2023./2024. mācību gadam.

Mācību formāts: pilna laika studijas 1. gadā. Mācības notiek no pirmdienas līdz ceturtdienai ar iespējamiem projektiem nedēļas nogalēs vismaz reizi mēnesī. 2. un 3. mācību gads – prakse draudzē vai kalpošanas vietā, mācības reizi mēnesī klātienē no pirmdienas līdz ceturtdienai.

BPI Pastorālās kalpošanas programmas trīs galvenie virzieni ir:
1. Vadīt sevi: uzņemties atbildību par savām attiecībām ar Kristu, rakstura attīstību un iesaistīšanos Evaņģēlija kopienā;
2. Vadīt komandu: uzņemties atbildību par kalpošanas uzdevumu/ jomu un kristiešiem, kurus Dievs uztic kopīgai kalpošanai;
3. Vadīt draudzi: uzņemties atbildību par draudzes vadīšanu konkrētā lomā.


BPI mācībspēku komandā ir pieredzējuši un praktizējoši speciālisti no Latvijas un citām valstīm. Mācību vide ir interaktīva un saistoša, ļaujot studentiem uzdot sev interesējošus jautājumus, diskutēt par dažādiem teoloģiskiem skatījumiem kā arī sagatavot savas pārdomas mājas darbu formātā.

Mācību tēmu grupas jeb moduļi:
·       Bībele un tās interpretācija;
·       Kristieša personiskā izaugsme;
·       Misija un draudžu dibināšana;
·       Teoloģijas pamati
·       Pastorālā kalpošana
·       Dažādas kalpošanas prasmes un pieredzes
·       Kalpošanas komandas un draudzes vadīšana
·       Kultūras inteliģence

Pirms 14 gadiem BPI tika aizsākts ar lielu neatliekamības sajūtu – draudzēs trūka garīdznieki un tie, kas vēl kalpoja, bija vai tuvojās pensionēšanās vecumam. Statistika liecina, ka pēdējos 3 gados no visiem ordinētajiem garīdzniekiem 15 ir bijuši BPI absolventi. Aicinām tevi izvērtēt Dieva aicinājumu uzsākt studijas BPI, lai draudzēs būtu arvien vairāk vadītāju, kuri nodevušies Dieva misijai.

Lai pieteiktos uz izvērtēšanas interviju, lūgums aizpildīt anketu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā: bpiplatforma@gmail.com vai 26765686 (Tomass Šulcs)

Kontakti

Tomass Šulcs
+371 26 765 686
bpiplatforma(abols)gmail.com