Meklēt
BPI Muzikālo vadītāju skola sagatavo muzikālos vadītājus un kalpošanas dalībniekus šodienas un rītdienas draudzēm.

Muzikālo vadītāju skola

Programma

Muzikālo vadītāju skolas mērķis ir sagatavot muzikālos vadītājus un kalpošanas dalībniekus šodienas un rītdienas draudzēm.

Vadītāji

Kontakti

Māris Dravnieks
+371 29463682
maris(abols)matejs.lv

Rudīte Tālberga
+371 29775799
ruditet(abols)gmail.com

MVS palīdzēja saprast, ko es jau varu un ko vēl nepavisam ne. Tagad kļuvis skaidrs, ko nozīmē dziedāt ar diafragmu, kā noturēt elpu. Ieguvu uzticamus draugus. Viena iepazīšanās veda pie nākamās, un aizvien vairāk nostiprinājās apjauta – mēs esam viena Dieva ģimene.
Guna Pitkevica Rīga