Meklēt
BPI Muzikālo vadītāju skola sagatavo muzikālos vadītājus un kalpošanas dalībniekus šodienas un rītdienas draudzēm.

Muzikālo vadītāju skola

Programma

Muzikālo vadītāju skolas mērķis ir sagatavot muzikālos vadītājus un kalpošanas dalībniekus šodienas un rītdienas draudzēm.

Vadītāji

Kontakti

Māris Dravnieks
+371 29463682
maris(abols)matejs.lv

Rudīte Tālberga
+371 29775799
ruditet(abols)gmail.com

Uz mācībām MVS dodos ar prieku. Diena paskrien nemanāmi ātri, un vakarā ir patīkams nogurums, jo ir saņemtas daudz teorētiskas un praktiskas zināšanas. Draudzē atbildu par muzikālo kalpošanu un darbojos svētdienskolā. Cits Labo Vēsti sludina runājot, cits - dziedot vai spēlējot. Mūzikā es saņemu ļoti daudz savai dvēselei, un tādā veidā varu dot arī tālāk.
Ieva Geislere Saldus