Meklēt

Programma

Draudžu dibināšanas apmācības M4 mērķis ir sagatavot, apmācīt, mentorēt un nodrošināt ar nepieciešamajiem resursiem draudžu dibinātājus un viņu komandas.

M4 veido četri moduļi, kuri balstās uz Kristus Lielo Uzdevumu (Mateja 28:18-20): Meistars, Misija, Māceklība un Mobilitāte. 

Moduļu ietvaros komandas apgūst bibliskus un praktiskus principus pieredzējušu Latvijas un Eiropas draudžu dibinātāju vadībā.

Apmācība palīdz komandām atbildēt uz praktiskiem jautājumiem par draudžu dibināšanu savā kontekstā: Kāda ir pašreizējā realitāte? Kāda tā varētu būt? Kāda tā reāli būs? Atbildot uz jautājumiem, komandas izstrādā savas kalpošanas rīcības plānu.

Lai veicinātu plāna īstenošanu, katrai komandai tiek piešķirts mentors, kurš regulāri tiekas ar komandu, lai to iedrošinātu un atbalstītu kalpošanu.

Apmācības forma un ilgums: Divu gadu laikā komandas tiekas 4 nedēļas nogalēs