Meklēt
"Kad Dievs darbojas, tiek dibināta draudze. Tas vienmēr ir brīnums." - Eds Stetcers

Darbinieki

Līva Fokrote

Draudžu dibinātāju izvērtēšanas programmas vadītāja

Draudžu dibinātāju izvērtēšanas programmas vadītāja, BPI Pastorālās kalpošanas programmas studiju daļas vadītāja.