Meklēt
"Kad Dievs darbojas, tiek dibināta draudze. Tas vienmēr ir brīnums." - Eds Stetcers

Darbinieki

Kaspars Šterns M4 apmācību vadītājs
Igors Rautmanis Mentoringa programmu vadītājs
Ilvars Ieviņš M4 apmācību vadītājs, mentors
Līva Fokrote Draudžu dibinātāju izvērtēšanas programmas vadītāja
Aigars Mamis M4 apmācību vadītājs
Džonatans Burbo M4 apmācību vadītājs, mentors
Mārcis Dejus M4 apmācību vadītājs, mentors
Nauris Graudiņš M4 apmācību vadītājs, mentors