Meklēt
"Kad Dievs darbojas, tiek dibināta draudze. Tas vienmēr ir brīnums." - Eds Stetcers

Darbinieki

Kaspars Šterns M4 apmācību vadītājs
Līva Fokrote Draudžu dibinātāju izvērtēšanas programmas vadītāja
Nauris Graudiņš M4 apmācību vadītājs, mentors