Meklēt

BPI DRAFTS 2.līmenis

7.-12. Augusts, 2017

No 7. līdz 12. augustam

BPI DRAFTS 2. līmenis ir nometne, kurā piedalās tie puiši, kas jau ir piedalījušies 1. līmenī. Šī nometne sastāv no sagatavošanās posma un prakses. Pirmās divas dienas dalībnieki tiek apmācīti, sagatavoti kalpošanai, bet pēc tam 4 dienas kopā ar nometnes vadītājiem dodas praksē. Esot misijā, puišiem būs iespēja pieaugt tādās prasmēs kā: komandas veidošana, evaņģelizācija, praktiska kalpošana, attiecību veidošana un komunikācija ar dažāda vecuma cilvēkiem, aizlūgšanas, spēja pieņemt lēmumus dažādās situācijās, u. c. Prakses mērķis ir dot iespēju puišiem pielietot savus talantus un piedzīvot Dieva vadību. Nometnes noslēgumā puišiem būs iespēja izvērtēt pašiem sevi un kalpošanu un izsvērt, kā apgūto pielietot savā ikdienas dzīvē. 

Uz BPI DRAFTS 2. līmeni ir aicināti visi tie puiši, kuri jau ir piedalījušies 1. līmenī. 
DALĪBAS MAKSA: EUR 40 (savlaicīgi piesakoties, ir pieejama sponsorējums)

Lai pieteiktos nometnei reģistrējies: https://goo.gl/forms/JeRAF6ayHrm7gMgV2