Meklēt

Nozares

Pastorālā kalpošana

Apmāca, stiprina un nodrošina ar resursiem rūpīgi izvēlētus kristīgus vadītājus, lai viņi pasludinātu Evanģēliju, dibinātu un vadītu sabiedrību ietekmējošas draudzes Latvijā un aiz tās robežām.

BPI DRAFTS

Palīdz puišiem vecumā no 14-20 gadiem izprast Evanģēliju, pilnveidot raksturu, piedzīvot un novērtēt komandas darbu un saprast savu aicinājumu.

BPI ir vieta, kurā studenti ne tikai mācās teoloģiju, bet arī paši aug kā personības. Šeit ir iespēja sastapt internacionālus pasniedzējus , kuri iedvesmo, māca, iemāca un atbalsta ticības un kalpošanas ceļā. Esmu ļoti pateicīgs Dievam par iespēju šeit būt, tā man ir bijusi liela svētība. Esmu iemācījies labāk saprast komunikācijas, mentoringa un diskusiju nozīmi izaugsmes procesā. BPI ir palīdzējis sastapt jaunus cilvēkus, īpašu tādus kurus, visticamāk, nebūtu sastapis ja nemācītos BPI. Apgūto cenšos pielietot ikdienā, palīdzot apkārtējiem pēc savām iespējām un atkarībā no situācijas. No sirds varu ieteikt mācības BPI, tas ir tā vērts!
Viesturs Kaugers 2. kursa students

Ietekme