Meklēt
Uz mācībām MVS dodos ar prieku. Diena paskrien nemanāmi ātri, un vakarā ir patīkams nogurums, jo ir saņemtas daudz teorētiskas un praktiskas zināšanas. Draudzē atbildu par muzikālo kalpošanu un darbojos svētdienskolā. Cits Labo Vēsti sludina runājot, cits - dziedot vai spēlējot. Mūzikā es saņemu ļoti daudz savai dvēselei, un tādā veidā varu dot arī tālāk.
Ieva Geislere Saldus

Influence