Meklēt

BPI uzņem studentus Pastorālās kalpošanas programmā

28. Aprīlis 2022

BPI ir 3 gadu programma, kas pirmajā mācību gadā tiek īstenota
klātienē, bet otrajā un trešajā gadā – viena mācību nedēļa mēnesī
klātienē, pārējais laiks – prakse draudzē. Mācības plānots uzsākt
2022. gada septembrī.
Mācību laikā esošie un topošie vadītāji gan teorētiski, gan praktis-
ki tiek sagatavoti kalpošanai draudzē, iepazīstināti ar darba spe-
cifiku dažādās misijās un organizācijās, u.c. Programmas mērķis ir
apmācīt, stiprināt un nodrošināt ar nepieciešamajiem resursiem
kristīgus vadītājus, lai viņi pasludinātu Evaņģēliju, dibinātu un
vadītu sabiedrību ietekmējošas draudzes.
Studējošajiem būs iespēja mācīties no pieredzējušiem pasniedzē-
jiem, praktizējošiem kalpotājiem no Latvijas un citām valstīm.
Tāpat studentiem tiks piedāvāts praktiskās teoloģijas kurss jeb
prakse, īstenojot vai palīdzot realizēt dažādas pastorālās misijas –
piemēram, dodoties evaņģelizācijā, iesaistoties draudžu dibi-
nāšanas procesā, tādējādi iepazīstot kalpošanas veidus dažādās
nozarēs, draudzēs.
Mācību procesa ietvaros studentiem tiks piedāvāts arī mento-
rings. Tā laikā kopā ar pieredzējušiem mentoriem, pamatā BPI
absolventiem, studenti varēs izvērtēt personisko situāciju un
aplūkot sev piemērotus kalpošanas veidus, pēc tam kopā ar men-
toru nosakot pašu izvēlētus mērķus kalpošanas jomā. Mentoringa
kultūra, kas iekļauta studiju procesā, ir svarīgs aspekts kopienas
veidošanā draudzē, organizācijā vai kalpošanas nozarē, lai pieaug-
tu gan individuāli, gan grupā un lai izpratni par kopienu integrētu
attiecīgajā kalpošanas vidē.
Students Viljams Šulcs liecina: “Studijas BPI man ir devušas pa-
dziļinātu izpratni par Bībeli un tādām disciplīnām kā sludināšana,
mentorings, evaņģelizācija. Taču īpašs ieguvums ir iepazītie kursa
biedri un jaunas kalpošanas iespējas, kas izveidojušās šo kontaktu
rezultātā.”


Mācību tēmu grupas (moduļi):
Bībele un tās interpretācija
Kristieša personiskā izaugsme
Misija un draudžu dibināšana
Teoloģijas pamati
Pastorālā kalpošana
Dažādas kalpošanas prasmes
Kalpošanas komandas un draudzes vadīšana
Kultūras inteliģence
U.c.
Aicinām ikvienu, kurš ir sajutis Dieva pamudinājumu un vēlas
mācīties Baltijas Pastorālajā institūtā, pieteikties mācībām līdz
30. jūnijam, rakstot uz bpiplatforma@gmail.com.

Iet uz ziņu sarakstu