Meklēt
Lai mācītu, jāmācās. Lai dotu, jāsaņem. Timoteja skolā draudžu bērnu kalpošanas darbinieki mācās, lai varētu mācīt citus, un saņem, lai varētu tālāk dot. Jaunas zināšanas, jaunas prasmes un atjaunota attieksme attiecībās ar Dievu, draudzi un bērniem.

Pieteikties

Lai pieteiktos mācībām “BPI Timoteja skolā”, reflektantam jāiesūta vai personīgi jānogādā pieteikuma anketa un divas ieteikuma anketas uz adresi: BPI Timoteja skola, Lāčplēša iela 37, Rīga LV-1011. 

Vajadzības gadījumā notiek arī individuālas tikšanās ar reflektantiem. Par uzņemšanu BPI Timoteja skolā lemj komisija, kuras sastāvā ir Baltijas Pastorālā institūta, BPI Timoteja skolas un LBDS Svētdienskolu apvienības pārstāvji. Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots.

Aizpidītu pieteikumu sūtīt uz timotejaskola@lbds.lv.

 Atsauksmes anketa

 Pieteikšanās anketa 


 

 

Kontakti

Estere Roze
+371 29110770
timotejaskola(abols)lbds.lv