Meklēt
Lai vadītu un dibinātu kristocentriskas, misionālas un pavairoties spējīgas draudzes Latvijā un ārpus tās robežām, ir nepieciešami puiši un vīri, kuri sadzird Kristus aicinājumu un uzdrīkstas tam atsaukties.

Programma

Studiju ilgums un forma

BPI Pastorālās kalpošanas programma ir 3 gadu apmācības programma.

1. studiju gadā studenti ir iesaistīti pilna laika studijās BPI un kalpošanā vietējā draudzē vai pilsētā, veicot konkrētus kalpošanas uzdevumus.

2. un 3. gadā studenti aktīvi darbojas pilna laika kalpošanā vietējā draudzē vai pilsētā, turpinot mācīties patstāvīgi un reizi mēnesī piedaloties semināros BPI.

Programmas saturs

Programmas pamatu veido sekojoši kursi un aktivitātes:

 • Kristīgās dzīves pamati
 • Vecās Derības pārskats un teoloģija
 • Jaunās Derības pārskats un teoloģija
 • Bībeles pārskats: patstāvīgas studijas un diskusijas
 • Ievads teoloģijā un mācība par Trīsvienību
 • Antropoloģija
 • Eklezioloģija
 • Kristietības vēsture
 • Pasaules uzskati un reliģijas
 • Draudzes vadīšana un pārmaiņu ieviešana
 • Draudžu dibināšana
 • Nehemija un septiņi vadības principi
 • Gara dāvanas draudzē
 • Bībeles interpretēšana un sludināšana: teorija un prakse
 • Pastorālā kalpošana un ētika
 • Draudzes vadītāja personība, izaugsme, attiecības
 • Evaņģelizācija un māceklība
 • Mentorings: teorija un prakse grupās (visus trīs gadus)
 • Finanšu piesaiste
 • Komandas veidošana un vadīšana
 • Mazās grupas: teorija un prakse
 • Angļu valoda
 • Vecumposmi
 • Kalpošana dažādām sociālām grupām
 • Kalpošana un piedalīšanās GLS vadītāju konferencē, BPI DRAFTS nometnēs, kā arī dažādās LBDS aktivitātēs
 • Grāmatu lasīšanas projekts (2. un 3. gadā)

Programmas raksturojums

Pastorālās kalpošanas programmu raksturo:

 • Transformācija: Mēs vēlamies veicināt radikālas pārmaiņas Kristus mācekļos, ko Dieva spēks un žēlastība veic mūsu studentu sirdīs.
 • Integratīva pieeja: Mēs vēlamies, lai mācīšana, mentorings un kalpošanas apmācība veidotu vienotu veselumu, kas radošos veidos iesaista mācīšanās procesā visu cilvēku kā veselumu.
 • Pieredze: Studenti tiek mudināti mērķtiecīgi un aktīvi iesaistīties pieredzē, kas ietekmēs viņu dzīvi. Viņiem ir kritiski jāpārdomā sava pieredze, attīstot jaunas prasmes, attieksmes un domāšanas veidus. Studenti piedalās kalpošanas projektos, kuros viņiem tiek uzticēti uzdevumi, viņiem jāizvērtē pasākumu efektivitāte viņu pašu dzīvēs un kalpošanas efektivitāte kopumā. Visiem studentiem jāpiedalās nopietnā vasaras kalpošanas darbā, tai skaitā BPI DRAFTS nometnēs.
 • Mācīšanās no labākajiem: Mēs uzskatām, ka tie, kas paši ir efektīvi kalpošanā, vislabāk spēj apmācīt nākamo paaudzi. Apmācību procesā tiek iesaistīti spējīgākie mums zināmie vadītāji, mācītāji, pasniedzēji un domātāji.
 • Radošs gars un jaunrade: Mūsu pieeja apmācībai nav saistīta tikai ar vienu metodi vai mācīšanas stratēģiju. Pasniedzēji tiek mudināti mācīt radošos un jaunos veidos. Daži kursi tiek piedāvāti tradicionālā veidā – vairākas reizes nedēļā vairāku nedēļu garumā, bet citi kursi ir intensīvi – nedēļas laikā vai nedēļas nogales semināros.
 • Līdzsvarotība: Kaut arī daži kursi un mācību aktivitātes koncentrēsies galvenokārt uz vienu no četrām rezultātu jomām (saturs, prasmes, raksturs vai kultūra), pasniedzēji māca veidos, kas ņem vērā visus četrus aspektus.
 • Studentiem nozīmīgi uzdevumi: Studentu pārslogošana nav mūsu mērķis, tomēr studentiem jāveic dažādi projekti un jāraksta pārdomāti rakstu darbi.
 • Mentori: Katram studentam ir jāatrod sev mentors vai mentori, kuri atbalsta un aprūpē savu aizbilstamo.
 • Kopība: Studenti pastāvīgi piedalās mazo grupu darbā. Viņi mācās organizēt un vadīt mazās grupas, kas gādā gan par grupas dalībniekiem, gan arī par cilvēkiem ārpus baznīcas. Šajā darbā viņiem ir iespēja pilnveidot savu garīgo un personīgo dzīvi.
 • Angļu valodas zināšanas: Ļoti daudzas kalpošanas un izglītības iespējas ir pilnībā atkarīgas no angļu valodas prasmes, tādēļ studentiem jāprot angļu valoda. Daži kursi tiek lasīti angļu valodā ar tulkojumu, paralēli cenšoties nodrošināt valodas apmācību.

Finansiālais atbalsts

Studenti var pretendēt uz pabalstu pirmajā gadā.

Apgūstot finanšu piesaisti, sākot ar otro gadu, studenti paši ir atbildīgi par savu un kalpošanas finansiālo nodrošinājumu.

Kontakti

Līva Fokrote
+371 27702028
bpi(abols)lbds.lv