Meklēt
Lai vadītu un dibinātu kristocentriskas, misionālas un pavairoties spējīgas draudzes Latvijā un ārpus tās robežām, ir nepieciešami puiši un vīri, kuri sadzird Kristus aicinājumu un uzdrīkstas tam atsaukties.

Darbinieki

Nora Rautmane

Projektu vadītāja

Nora Rautmane ir BPI projektu vadītāja un GLS vadītāju konferences projektu koordinātore. Nora ieguvusi baltu filoloģijas maģistra grādu Latvijas Universitātē. Vairākus gadus viņa kā brīvprātīgā darbojusies organizācijā “Latvijas Kristīgā studentu brālība”.