Meklēt
Lai vadītu un dibinātu kristocentriskas, misionālas un pavairoties spējīgas draudzes Latvijā un ārpus tās robežām, ir nepieciešami puiši un vīri, kuri sadzird Kristus aicinājumu un uzdrīkstas tam atsaukties.

Pastorālās kalpošanas programma

Ziņas un notikumi

Pastorālās kalpošanas programmas ziņu arhīvs un notikumu kalendārs.

Mērķis un rezultāti

Programmas mērķis ir apmācīt, stiprināt un nodrošināt ar resursiem rūpīgi izvēlētus kristīgus vadītājus, lai viņi pasludinātu Evaņģēliju, dibinātu un vadītu sabiedrību ietekmējošas draudzes stratēģiski svarīgās vietās Latvijā, Baltijas reģionā un aiz tā robežām.

Programma

Studiju ilgums un forma, programmas saturs un raksturojums, finansiālais atbalsts.

Kopienas principi

Mūsu kopienas mērķis ir dzīvot, strādāt, kalpot un pielūgt Dievu kā kopienai, kuru raksturo mācīšanās un māceklība un kuras centrā ir Kungs Jēzus Kristus.

Darbinieki un pasniedzēji

Mūsu pasniedzēji ir zinoši un pieredzējuši kristieši - savu jomu eksperti, kuri vēlas palīdzēt studentiem kļūt par arvien labākiem Kristus sekotājiem un draudžu vadītājiem. Mūsu algotie un brīvprātīgie darbinieki ir radošas un atšķirīgas personības, kas vienojušās kopīgam mērķim – veidot Pastorālo programmu par arvien labāku vadītāju apmācību vidi.

Studenti un absolventi

Mūsu absolventi ir draudžu mācītāji un sludinātāji, draudžu dibinātāji un kalpošanu vadītāji dažādās Latvijas vietās. Mūsu studenti ir puiši un vīri, kuri paklausījuši Kristus kalpošanas aicinājumam un, mācoties BPI, gatavojas kalpošanas nākamajam solim.

Kontakti

Līva Fokrote
+371 27702028
bpi(abols)lbds.lv

Baltijas Pastorālais institūts ir LBDS nākotnes vīzijas neatņemama sastāvdaļa kā vieta, kur profesionālu pasniedzēju vadībā studenti saņem nepieciešamās pamatzināšanas un iedrošinājumu turpmākajai kalpošanai. BPI lielākais sasniegums, manuprāt, ir veiksmīga akadēmisko zināšanu apguves integrācija vidē, kurā katra atsevišķā studenta personība var tikt atklāta, attīstīta un pilnveidota kristīgās mācības un dievišķās atklāsmes gaismā. Neapšaubāmi šis darbs jau daudz ir devis, un es ceru, ka nākotnē vēl daudz dos ne tikai kristīgo draudžu stiprināšanā Latvijā, bet arī visas mūsu sabiedrības garīgajā atveseļošanā.
Dr. Teol. Ilmārs Hiršs Profesors, BPI pasniedzējs