Meklēt
Lai vadītu un dibinātu kristocentriskas, misionālas un pavairoties spējīgas draudzes Latvijā un ārpus tās robežām, ir nepieciešami puiši un vīri, kuri sadzird Kristus aicinājumu un uzdrīkstas tam atsaukties.

Pasniedzēji

Dr. Viljams Hoits

Dr. Viljams Hoits ir BPI vieslektors un konsultants draudžu vadības un attīstības jomā. Viljams ir ieguvis doktora grādu Bēteles Teoloģiskajā seminārā (ASV), kur arī ilgstoši strādājis kā pasniedzējs un izveidojis vairākas apmācību programmas.  Viņš ir bijis ASV baptistu draudžu mācītājs divdesmit gadus. Pēdējos 20 gadus Viljams ir kalpojis kā mentors un koučs esošajiem un topošajiem mācītājiem ASV Dievidrietumu baptistu draudzēs. Viņš ir izveidojis organizāciju “NexStep Coaching and Consulting” (www.nexstepcoaching.org). Tā veic draudžu veselības/ realitātes izvērtēšanu un palīdz izstrādāt draudžu tālākās attīstības stratēģiskos plānus.