Meklēt
Lai vadītu un dibinātu kristocentriskas, misionālas un pavairoties spējīgas draudzes Latvijā un ārpus tās robežām, ir nepieciešami puiši un vīri, kuri sadzird Kristus aicinājumu un uzdrīkstas tam atsaukties.

Darbinieki

Pēteris Sproģis

Direktors

Pēteris Sproģis ir Baltijas Pastorālā institūta dibinātājs un direktors, kopš 2018. gada maija - Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Emeritus.

 Savu bīskapa kalpošanu 2006. gadā viņš uzsāka ar apņemšanos veicināt draudžu dibināšanu un draudžu atjaunotni. 2008. gadā P. Sproģis nodibināja Baltijas Pastorālo institūtu un kļuva par tā direktoru. Viņš studējis LBDS Teoloģiskajā seminārā un ieguvis praktiskās teoloģijas maģistra grādu Palmera Teoloģiskajā seminārā (ASV). No 1999.-2006. gadam P. Sproģis kalpojis kā mācītājs Rīgas Mateja baptistu draudzē.