Meklēt
"Kad Dievs darbojas, tiek dibināta draudze. Tas vienmēr ir brīnums." - Eds Stetcers

Darbinieki

Džonatans Burbo

M4 apmācību vadītājs, mentors

M4 apmācību vadītājs, mentors, vairāk nekā 20 gadus kalpo Latvijas draudzēs, pašlaik strādā Grobiņas baptistu draudzē.